Jezusliefde.nl

Jezus, JoodOverdenkingen

Posted by Chandra Thu, March 01, 2018 18:28:52

Ik verbaas me erover dat heel veel mensen niet weten dat Jezus een Jood is. Door de dominante rol -en beeldvorming- van de Rooms-katholieke Kerk, is Jezus in de loop van de eeuwen een blanke, blauwogige man geworden die wijst naar zijn hart. Of hangt aan het kruis. Van de waarschijnlijk donkere haarkleur en ogen, is niets meer terug te zien. Jezus is 'beschaafd' gemaakt voor de westerse wereld nadat de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw AD, tot bekering kwam en van het christendom een staatsgodsdienst maakte. Met alle pracht en praal die bij het Romeinse Rijk hoorden en waar de Rooms-katholieke Kerk het resultaat van is. Deze kerk heeft ook lange tijd de meest dominante rol gehad binnen het christendom, tot aan de Reformatie waarna het Protestantisme werd geboren.

De eerste volgelingen van Jezus waren joden, in het Evangelie staat hun verhaal opgetekend over zijn leven, lijden, sterven en opstanding. Omdat Jezus bij de nodige van zijn tijdgenoten -vooral de heersende, priesterlijke klasse- niet populair was vanwege zijn confronterende en vernieuwende boodschap, werden hij en zijn boodschap steeds meer gemarginaliseerd, totdat die uiteindelijk loskwamen van het jodendom.

Niet-joodse volken namen de boodschap van Jezus wel aan en zo werd hij steeds meer een westers begrip (al heb je ook een Oosterse-Orthodoxe Kerk) waardoor zijn joodse roots min of meer naar de achtergrond verdwenen.

De geschiedenis van het joden - en christendom kent tragische momenten. De eerste joodse gelovigen werden op den duur niet meer gewenst en veel van Jezus innercircle onder wie zijn broer Jacobus, die de eerste kerk van Jeruzalem leidde, zijn vermoord tevens waaierden veel joodse gelovigen uit naar andere landen toen de Tempel in het jaar 70 AD werd vernietigd door de Romeinen die christenen op hun beurt ook lang hebben vervolgd. In de loop der eeuwen zijn veel joden vervolgd door christenen die hen verweten dat ze Jezus hebben gekruisigd ... wat de verwijdering nog groter maakte.
Jezus is door veel mensen misbruikt voor politiek, oorlog en macht maar dit was uiteraard niet zijn boodschap.

Nu, in deze tijd, komen steeds meer joden erachter dat Jezus hun Messiach (Messias) is, dit zijn vaak heel ontroerende verhalen. Joden die dachten dat Jezus een katholiek was die hun haatte vanwege de kruisiging ... En als ze dan het evangelie lezen dan zien ze een puur joods verhaal over een joodse man, de beloofde Messias die in het Oude Testament al werd aangekondigd in het boek Jesaja, hoofdstuk 53 en die van hun houdt ...
{Er zijn ook veel joden die Jezus niet erkennen als de Messias, maar daar het gaat het in dit stuk niet om.}

Het feit dat joden, het volk waar Jezus uit voortkwam, hem leren kennen als een van hen, is een stap in de richting van verzoening en genezing van een geschiedenis met een duistere episodes waar nu eindelijk het licht op mag schijnen. Jezus krijgt eindelijk de erkenning die Hij verdient bij het volk waar hij uit voortkomt en voor wie hij een tijdloze boodschap heeft.

Your mobile does not support playing flash video.

GenezingOverdenkingen

Posted by Chandra Sat, February 03, 2018 17:30:03

Ik heb op mijn blog al eerder aandacht besteed aan de genade van God door genezing. Er staat een filmpje op mijn blog over evangelist Jan Zijlstra, die door gebedsgenezing een jonge vrouw verlost van haar levenslange, lichamelijke klachten en in de slipstream daarvan komt ze ook nog eens vrij van wrok, wat haar leven alleen maar moeilijk maakte en de volledige genezing, belemmerde!

Ik ben dankbaar voor mensen als Jan Zijlstra, hij bewijst dat God leeft, dat Jezus, leeft, dat de heilige Geest, leeft! Amen! Dat we vandaag gezegend mogen zijn en verlost mogen raken van ziekten, kwalen en alles wat ons belemmert om gelukkig te zijn en de levende God te dienen.

Wauw! Wat is dat toch bijzonder om te mogen ervaren. En wie gelooft, kan zelf ook bidden voor genezing, voor zichzelf en anderen, en zegenen. Eigenlijk alles wat Jezus heeft voorgeleefd en waartoe hij zijn volgelingen oproept. De liefde blijft daarbij wel leading, want zonder de liefde, zijn we nergens.

Een andere man voor wie ik bewondering heb is Sid Roth, deze Messiasbelijdende Jood heeft al jaren een televisiekanaal waarbij hij mensen van allerlei 'walks of life' interviewt over hun wandel met God, met Jezus. Het zijn vaak heel bijzondere verhalen van heel gewone mensen. Er is een archief met jaren aan materiaal en het geeft mij een boost als ik een (korte) aflevering kijk omdat levend geloof aanstekelijk werkt. Wie wil nu alleen maar in de Bijbel lezen of naar de kerk gaan, maar geen resultaten zien van dat wat God in ons leven tot bloei wil laten komen? Zoals genezing, vergeving, liefde voor alle naasten, bevrijding, het loslaten van het verleden en het ontvangen van de zegen voor het heden en het doorgeven van die zegen aan anderen.

Hieronder een interview van Sid met een man die bevrijd werd van zijn depressie. Het is prachtig om te zien dat mensen daarna ook helemaal tot bloei komen omdat ze zich over hebben gegeven aan de genade van God.

Veel kijkplezier!Your mobile does not support playing flash video.

Een gelukkig NieuwjaarOverdenkingen

Posted by Chandra Wed, January 03, 2018 18:06:15

Ieder opvolgend jaar, wensen mensen elkaar gelukkig Nieuwjaar, en dat is mooi.
Ook jou, lezer wens ik een topjaar toe!
Maar is dit wel terecht? Wat is er het afgelopen jaar echt veranderd?

Een rijtje:

Er zijn nog steeds oorlogen
Er is nog steeds schrijnende armoede
Er worden massaal bossen gekapt
Dieren worden massaal geslacht, uitgebuit en misbruikt
Kinderen zijn vaak het slachtoffer van misbruik of uitbuiting, wereldwijd
De vluchtelingenstroom is nog niet opgedroogd
Terrorisme is nog nooit zo 'normaal' geweest als nu
Kapitalisme neemt toe
Kloof tussen rijk en arm dus ook
De oceanen warmen op en kostbaar, levenbrengend koraal wordt hierdoor verwoest
De Noordpool smelt nog steeds langzaam weg
Social media lijken bij te dragen aan vervreemding en oppervlakkigheid
De christenen zijn een van de meest vervolgde groepen in de wereld

Wat is er wel goed gegaan?
Persoonlijk heb ik niet te klagen, ik heb mijn relatie, werk en een groot deel van mijn (schoon) familie leeft gelukkig nog. Mijn gezondheid is tot nu toe goed en ik heb een paar fijne vrienden, we wonen op een mooie plek, dichtbij de natuur. Ook beschik ik over voldoende middelen om te leven en te delen.

In mijn omgeving is momenteel ook niet veel aan de hand, er zijn wel zieken en sommige mensen zijn ook heengegaan, maar God liet ook zijn goedheid zien door iemand te genezen van chronische klachten door het verhoren van een simpel maar vasthoudend gebed, dat maakt me echt stil en dankbaar.

Toch kan 'de toestand in de wereld' me behoorlijk aangrijpen. Ik probeer altijd het positieve te blijven zien: er zijn prachtige plekken op aarde, je hebt genoeg mensen van goede wil en er zijn ook heel veel kinderen en dieren die het goddank niet slecht hebben. Maar het lijkt er op of een heel groot deel van de mensheid steeds meer lijdt onder of wordt geleid door een kleiner deel van de mensheid met enorm veel macht: politici, bankiers, puissant rijke zakenlui, godsdienstleraren met een dubbele agenda ... het is zelfs zo dat slechts 1 procent van de allerrijksten, meer bezit dan alle arme landen bij elkaar. De invloedrijken, delen de lakens uit en de gewone man wordt steeds meer gemarginaliseerd. Ik zie ook steeds meer in dat waar geluk en innerlijke vrede niet blijvend gevonden kunnen worden in deze wereld. Het is als het najagen van een fata morgana, als je denkt dat je je dorst eindelijk kunt lessen, blijkt dat je toch verder moet zoeken ...

En dan, door al die chaos heen, hoor ik de stem van Jezus: bekeer je want het koninkrijk van God is nabij, het grijpt om zich heen, is onder ons ... Wat is het koninkrijk van God? Dat is is alles wat we zelf kunnen doen om de wereld een betere plek te maken, het is dus niet afwachten tot dit koninkrijk zich ergens manifesteert, nee, we zijn er deelachtig aan. Dit houdt in; delen, liefhebben, niet afgunstig zijn, bidden voor onze vijanden, rechtvaardig zijn, lenen en niet terug vragen, omzien naar de naaste (niet alleen familie of vrienden maar ook die vreemde op straat die van zijn fiets valt en die je kan helpen om op te staan of die Marokkaan waar je even een praatje mee maakt, gewoon omdat het kan, omdat het een medemens is). Jezus praat niet over iets abstract of ver weg als hij het over het koninkrijk van God heeft, want het is nabij en wordt zichtbaar door iedereen die begrijpt dat het leven is met elkaar, voor elkaar en door elkaar.

Dan kan het misschien ook een beter Nieuwjaar worden!

Blog imageInterview over Ahawah boekOverdenkingen

Posted by Chandra Wed, October 25, 2017 16:12:10Your mobile does not support playing flash video.

Bekering Overdenkingen

Posted by Chandra Sun, October 08, 2017 09:29:27

Bekering is een woord wat je o.a. in de Bijbel leest of in de gemeente hoort. En dan nog is het de vraag of het woord helemaal begrepen wordt.

Johannes de Doper, de neef van Jezus die de weg voorbereidde voor Jezus, riep op tot bekering. Hij zei mensen dat ze zich af moest keren van hun oude leven en zich laten dopen als teken van nieuw leven. Jezus roept ook tot bekering want 'het koninkrijk van God is nabij'.

Bekeren houdt in dat je inziet dat jouw leven en jouw ideeën, zonder God nergens toe leiden.
Dat hoeft geen leven te zijn wat gekenmerkt wordt door grote drama's zoals moord, doodslag, drank- en drugsgebruik, overspel, leugens en ga zo maar door. Het kan wel zijn dat je die achtergrond hebt, maar het hoeft niet.

Met bekeren kom je er eigenlijk en eindelijk achter dat je je geluk niet meer zoekt in de 'wereld' maar bij God. Je bent wel in de wereld maar niet meer van de wereld.

Misschien heb je een goedlopende zaak, een gezin en leuke vrienden en kom je erachter dat je aan het einde van de dag doodmoe bent en onvoldaan. Dat je het zat bent om weer uit te kijken naar de zoveelste vakantie om eindelijk tot rust te komen of misschien slikt je wel slaappillen om in slaap te komen.

Het kan zijn dat je heel creatief bent en altijd op zoek naar een doorbraak in jouw werk, maar je merkt dat je vastloopt en het eigenlijk niet meer trekt om in de ochtend vroeg op te staan en te merken dat je creativiteit nergens meer toe leidt dan in een krampachtig schilderen, schrijven of wat je ook maar doet als creatief beroep. Je voelt je leeg.

Misschien zie je er heel goed uit en moet je dit constant op peil houden door naar de sportschool te gaan (waar op zich overigens niets mis mee is), de nieuwste kleding te kopen en je zelf constant te vergelijken met anderen. Je uiterlijk is je handelsmerk geworden maar innerlijk voel je niets, je bent een mooie huls.

Het kan ook zijn dat je een diepe haat ervaart naar mensen om je heen door een vervelende ervaring op je werk of in je jeugd. Je kunt het niet van je afzetten en voelt je er soms door verteerd. Je gaat jezelf ook haten.

En dan kom je een keer in een kerk waar je bent uitgenodigd of je bent in je kamer en bidt in de stilte van je hart tot God en je ervaart opeens een diepe vrede en rust. Alles valt van je af en je weet dat je er niet meer alleen voor staat, dat dit ook nooit zo is geweest maar dat je dit wel dacht. Eindelijk ervaar je de liefde van God omdat je dit toestaat, eraan durft over te geven. Sommige mensen hebben weer andere ervaringen: een fel licht, een warme deken die ze omhult, overweldigende liefde. Het is allemaal een onderdeel van het hele proces van bekering.

Na zo'n ervaring kan het zijn dat je doorgaat op je oude weg, het was leuk maar het schiet geen wortel in je, je wordt weer in beslag genomen door jezelf, maar het kan ook zijn dat je inziet dat je het helemaal anders wilt gaan doen en God om leiding vraagt. Dit proces kan weken, maanden duren maar een echte bekering is eenmalig met een levenslange uitwerking. Je gaat van inzicht naar inzicht. De liefde van God transformeert je van binnenuit.

Bekering betekent niet dat alles in je leven vanaf dat moment goed gaat. Ik zelf maakte de grootste drama's mee na mijn bekering -o.a. mijn broer overleed- maar wat was ik dankbaar dat ik bekeerd was, want hoe had ik hiermee omgegaan als ik niet bekeerd was? Nu voelde ik dat ik er niet alleen voor stond dat ik in mijn binnenkamer God om hulp kon vragen en Jezus troostte mij.

Het leven na je bekering gaat gewoon door maar het staat nu in een heel ander licht. De wereld houdt ons voor dat we succesvol moeten zijn, geld moeten hebben, perfect moeten zijn, anders is er geen hoop. Bij God valt dit alles weg, je mag zijn zoals je bent, zijn kind en je verandert langzaam maar zeker in de persoon die je bestemd was te zijn. Je wordt rustiger, zachter, eenvoudiger en vreugdevol zonder dat dit een reden hoeft te hebben.

Wil dit zeggen dat kinderen van God niet succesvol mogen zijn of kunnen zijn? Natuurlijk wel, maar dit is niet waar het om gaat. Als je succes wegvalt, dan ben je niet ineens een hulpeloos wrak die naar de drank grijpt maar dank je God voor wat je hebt mogen meemaken en ga je verder. Succes en verlies zijn inherent aan het leven en dat accepteer je. De wereld is niet perfect. Maar de mensen die erin leven kunnen haar wel mooier maken als ze innerlijk veranderd zijn.

Blog image

Nieuw Boek Ahawah Overdenkingen

Posted by Chandra Mon, August 14, 2017 10:20:19


Voor alle info over dit boek wat ik samen met mijn lief schreef ga naar: http://ahavah.nl/


Blog image

De liefde van JezusOverdenkingen

Posted by Chandra Sun, June 25, 2017 08:40:33

Ik vind dat Jezus best gevoel voor humor heeft. Jezus openbaart zich op plekken waar je het niet verwacht en aan mensen die dit evenmin verwachten. Ga er even goed voor zitten want dit is een prachtig en ontroerend getuigenis van hoe Hij mensenlevens voorgoed verandert.

Your mobile does not support playing flash video.

Vervolgde christenenOverdenkingen

Posted by Chandra Sat, May 13, 2017 20:06:23

Een paar dagen geleden sprak ik een goede vriendin, haar man was bezig om een zendingsreis te gaan maken naar een van de landen in de wereld waar de vervolging van christenen heftig en gevaarlijk is. Een land waar je kop eraf gaat omdat je christen bent. Vooral als je een tot christus bekeerde moslim bent.

Ik keek haar aan en vroeg me hard op af wat de zin was van zijn missie. Waarom naar een ver land gaan om het geloof te verbreiden terwijl we in Nederland in, geestelijk opzicht, behoorlijk de weg aan het kwijt raken zijn. Bovendien: in Nederland kan je praten over je geloof, je mag evangeliseren, je mag kerken bezoeken er is geen verdrukking. Er is wel veel minder tolerantie ten aanzien van christenen maar dat is niet iets nieuws, dat is een tendens die zich al een aantal jaren aan het aftekenen is. Nederland seculariseert en dat betekent kort gezegd; doe vooral wat je denkt dat goed voor jezelf is en val een ander niet lastig, maar omdat we ook de vrijheid van meningsuiting kennen, mag je de ander wel beledigen, in een hoek zetten, belachelijk maken of marginaliseren. Dat gebeurt met christenen maar ook met andere minderheden zoals homo's of mensen die anders denken dan mainstream, internet is een dankbaar podium voor lafaards die in het dagelijks leven hun mond niet opendoen maar wel los gaan op allerlei obscure sites. Om moslims loopt men met een grote boog heen omdat men is afgeschrikt door de terreur van IS. Terwijl het met Nederlandse moslims gelukkig nog niet zo'n vaart loopt, die genieten van hun vrijheden in het westen. Waarom zouden ze terug willen naar een land waar ze niet die vrijheden kennen? Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, helaas nemen die toe.

Maar terug naar mijn vriendin. Ik dacht aan mensen die in moslimlanden tot geloof komen en vervolgens keihard vervolgd worden. Het boek I am N (Uitgeverij Jongbloed) gaat daar op in. Verhalen over bekeerde (moslim) christenen in landen waar je leven niet zeker is, worden hierin verteld. Menig bekeerd moslim bekoopt zijn of haar bekering met een afschuwelijke marteldood, familie volgt of men zit jarenlang in gevangenschap. Een christen zal in een moslimland redelijk met rust gelaten worden (dit geldt overigens niet meer voor gebieden waar IS de dienst uitmaakt), al worden sommige rechten wel ontzegd, maar een bekeerde moslim wacht meestal vervolging en de dood omdat je je niet mag bekeren tot een andere godsdienst.

Die lieve mensen die in al hun onschuld Jezus aannemen en er dan misschien niet eens van kunnen 'genieten' van de vrijheid die ze in zijn liefde hebben ervaren, de bevrijding van een juk waar ze misschien onder geleefd hebben. Die mensen die in hun onwetendheid Jezus belijden op een manier die de agressor in de kaart speelt, en maakt dat ze geen kans hebben ... Het is een grote tragedie. Zowel voor de bekeerling als zijn vervolger, want allebei lijden. De een omdat hij Jezus beleed en de ander omdat hij zonodig het zwaard moest trekken. Dit betekent overigens niet dat vervolgde christenen 'zielig' doen, veel mensen dragen hun kruis en accepteren alle mogelijke gevolgen. Hun liefde voor Jezus, sterkt ze. Maar de prijs is groot: sommige families worden uitgemoord of ondergaan ander ondenkbaar groot leed.

Begrijp me niet verkeerd: Jezus verloochenen tegenover een derde is niet de bedoeling, hier waarschuwt Jezus ook voor. Een voorbeeld: ik sta bij de koffie automaat en kom in gesprek met een collega. Die collega vraagt waarom ik een kruisje draag. Als ik zeg: 'gewoon mode', dan loochen ik Jezus. Als ik aangeef: 'omdat ik van Jezus houd, hem volg'. Dan loochen ik hem niet maar getuig ik vrijuit van mijn geloof. Dat wil niet zeggen dat ik dan meteen die collega moet 'overtuigen'. Die collega komt er misschien zelf ooit achter dat hij zich prettig voelt als hij denkt aan de woorden van Jezus, dat hij zich goed voelt als hij bidt. Als deze collega dan besluit Jezus te volgen, dan is dat een proces wat zich heeft voltrokken in deze mens en misschien was de aanzet wel het gesprek met mij.
Nog een voorbeeld: Als ik op mijn werk vrijuit praat over Jezus en ik krijg daardoor niet een bepaalde promotie, dan is dat ook een aspect wat ik moet accepteren. Maar dit heeft niets met fanatisme te maken of omdat ik mijn punt wilde maken. Dit zegt niets over mij of mijn weg met Jezus maar alles over mensen die besluiten dat ik iets niet krijg vanwege mijn band met Jezus. In het beste geval praat ik vrij weinig over Jezus maar zullen mijn daden getuigen van de liefde en waarheid die ik door hem bewust ben geworden en een verschil maken in mijn leven en dat van anderen. Dat is genoeg.

Terug naar de moslimlanden en de zending. Is er een manier om mensen -in dit geval moslims- in aanraking te brengen met Jezus, zonder dat ze christen hoeven te worden? Ja! Moslims kennen Jezus door de Koran, hij wordt erkent als profeet. Als een moslim dan ook leert en ervaart dat Jezus de liefde van God heeft laten zien, dan zal dit een aanvulling, een belangrijke verrijking zijn van zijn geloof. Het zal misschien een deur openen die hij of zij nog niet kende, maar hij of zij hoeft dan niet zijn eigen geloof af te zweren. Het erkennen van Jezus als liefdesprofeet, kan een moslim al enorm verrijken. Misschien een heel ander beeld geven op zijn ervaring van de liefde van God. Met andere woorden: de moslim wordt rijker in zijn geloof, er komt een verdieping. Als hij of zij alsnog besluit om christen te worden, dan is dit niet omdat dit een keuze was maar omdat dit voor die persoon onvermijdelijk was.

Waarom is dit belangrijk? Om onnodige en bloedige vervolgingen tegen te gaan maar ook om het conflict in de wereld niet aan te wakkeren. Jezus waarschuwt voor vervolging, zeker, dat deed hij ten aanzien van zijn 'inner circle' de eerste apostelen. Die stuk voor stuk - op Johannes na - zijn vermoord. Ook na hen, zijn er honderden, duizenden mensen vervolgd. Vaak door onwetendheid en haat. Jezus waarschuwt dan ook nadrukkelijk om geen "parels voor de zwijnen te gooien" om te voorkomen dat een gelovige de vervolging zoekt of op zichzelf afroept. Als iemand dan toch vervolgd wordt, dan is het niet omdat die persoon zo nodig een punt moest maken maar omdat zijn vervolger het niet kon laten.

In het evangelie staat dat men volgelingen van Jezus zal herkennen aan de onderlinge liefde en die liefde kan een magneet zijn voor mensen, waardoor ze misschien de liefde gaan ontdekken van God. Daar hoeven christenen helemaal geen moeite voor te doen, behalve dan zichzelf te zijn en dat is liefdevol. Dat is de aantrekkingskracht, het niet van deze wereld zijn maar wel betrokken zijn bij de wereld. Ook worden christenen door jezus opgeroepen te bidden voor vijanden zodat die vijanden, de liefde van God mogen ervaren.

Natuurlijk hoeft zending niet alleen maar negatief te zijn. Er zijn goede dingen gedaan (scholing, ziekenhuizen, behuizing, werk), al dan niet met een dubbele agenda van 'zieltjes winnen' en zodra dit laatste het geval wordt, dan wordt geloven iets politieks. Jouw club en mijn club, jouw geloof en mijn geloof. En dat is gevaarlijk, want religie heeft niets te maken met politiek maar alles met innerlijke verdieping en verrijking. Natuurlijk zijn er veel mensen tot geloof gekomen in zendingsgebieden omdat ze voor het eerst een diepe liefde en acceptatie voelden, dat is heel mooi maar het wordt afschuwelijk als bekering inherent wordt aan vervolging op moorddadige en misdadige wijze. Dat soort martelaarschap heeft iets weerzinwekkends.

Ik hoop van harte dat mensen die zeggen te geloven in Jezus, zich gaan bezinnen op zending en wat voor onnodig leed en verdriet dit teweeg kan brengen door afschuwelijke en vooral onnodige vervolgingen. Dit kan niet zijn wat Jezus van ons verwacht want hij staat voor liefde en waarheid voor ieder mens en tot iedere naaste. En liefde ken geen kleur, geen afkomst, geen voorkeur, geen dubbele agenda. Zij getuigt van zichzelf en ontwapent.

Blog imageJehova's getuigen Overdenkingen

Posted by Chandra Sun, April 23, 2017 17:26:51

Wie kent ze niet? De Jehova's getuigen. Mensen die, in tweetallen, de straat op gingen/gaan, aanbellen en vragen of ze een gesprek met je mogen hebben. Dit ging een aantal decennia terug gepaard met de bekende 'voet tussen de deur' waardoor ze niet erg geliefd waren.
Eenmaal binnen hebben ze mooi geïllustreerde lectuur bij zich over het paradijs, de nieuwe wereld, en Jehova (Jehova getuigen gebruiken niet de naam 'God' maar hanteren het met klinkers aangevulde, joodse tetragrammaton (de godsnaam) JHWH wat de naam Jehova vormt).

Jehova's vormen een sekte. Ze zijn christelijk maar hebben een heel eigen uitleg van de Bijbel, ze hebben geen relatie met gevestigde kerken zoals de Katholieke kerk of de vele protestantse kerken. Als je een gesprek hebt met de Jehova's, dan merk je al snel dat ze alles binnen de Bijbel willen verklaren. Er is geen ruimte om buiten die kaders te denken, alles moet in de Schrift terug te vinden zijn. Op die manier is de Bijbel geen leidraad meer maar wordt de Bijbel een handleiding waar alles wat zich in het leven voltrekt, op een of andere manier terug te vinden moet zijn of te verklaren. Alles wat daarbuiten valt, wordt min of meer afgewezen. Dit kan leiden tot oeverloze haarkloverijen. En dat kan behoorlijk benauwend worden.

Jehova's zijn gesloten naar de buitenwereld. Iedereen is welkom, maar ze treden niet prominent in de openbaarheid. Als je de organisatie verlaat, sta je alleen, iedereen van de organisatie moet jou dan negeren, dit heeft de nodige ex-getuigen behoorlijk getraumatiseerd. Opeens is al je opgebouwde krediet na jarenlange trouwe dienst (Jehova's investeren vaak veel tijd in de organisatie) weg, er kan niet eens een bedankje vanaf. Er zijn wereldwijd zo'n 8 miljoen getuigen.

Rusland heeft deze organisatie nu verboden en alle bezittingen van de organisatie worden meteen even geconfisqueerd. Ze zou 'staatsvijand' zijn en een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. De Russisch-Orthodoxe kerk ziet de Jehova's liever gaan dan komen. Het is algemeen bekend dat deze kerk nauw verbonden is met de staat. Poetin zal dus geen last hebben van de Orthodoxe kerk maar meent dit wel te hebben van de 175.000 Jehova's die Rusland kent.

Wat maakt Jehova's zo 'bedreigend'?
* Jehova's vieren geen verjaardagen want dit is niet Bijbels, ook vieren ze geen kerst want dit heeft zijn oorsprong in een heidens feest.
* Ze geloven niet in de heilige drie-eenheid
*Jehova's wijzen oorlog en geweld af en zijn ook dienstweigeraars
* Jehova's stemmen niet, want zij geloven niet in politiek, wel in een theocratie (een door Gods wetten bestuurd land)
* In Rusland maar ook in andere landen zullen Jehova's dan ook niet meedoen aan feestdagen die militaristische overwinningen vieren.
* Jehova's laten - zo nodig - hun familie los als ze tot bekering zijn gekomen.

Deze uitgangspunten vormen een sterk onderdeel van de Jehova's en ze hebben hiermee ook niet helemaal ongelijk. Mainstream christenen liggen niet echt meer wakker van oorlogen (al was Jezus een pacifist. Jaren geleden weigerden veel christenen om in dienst te gaan maar tegenwoordig lijkt militarisme bijna geen discussiepunt meer. Gelukkig zijn er weer steeds meer geluiden te horen binnen de kerk die pacifistisch zijn van aard). Veel kerken laten zich in met politiek (ook iets wat Jezus niet deed). En de nodige kerken promoten het gezin als hoeksteen van de samenleving terwijl Jezus dat niet deed -natuurlijk is een stabiel gezin de beste plek om op te groeien en in de tijd van Jezus was een traditioneel gezin, gangbaar-, maar hij riep op om je familie desnoods los te laten als zij jouw weg met hem, in de weg staan. Om die reden kan ik best waardering voor Jehova's opbrengen, ze laten zien dat bepaalde christelijke waarden nog steeds actueel zijn voor iedereen die zegt in Jezus te geloven en hem te volgen. En blijkbaar is dit zo confronterend, dat de Russische beer zich roert ...

Blog image

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/04/rusland-verbiedt-extremistische-jehovas-getuigen-495736/

ProfeetOverdenkingen

Posted by Chandra Wed, April 12, 2017 19:13:35

De gemiddelde Nederlander heeft over het algemeen een heel globaal beeld van moslims. Je hebt de, meestal, gematigde moslims die in de jaren '60 -'70 in grote getale naar Nederland kwamen en hier zo goed als het kon integreerden.
Dan heb je de 'irritante' moslims, de bontkraagjes die vooral in groepjes woonwijken in hun greep houden, in het nieuws komen bij straatroof of vechtpartijen.
En dan de moslims in het Midden-Oosten die vaak geassocieerd worden met terreur, vluchtelingen, onderdrukking van vrouwen of hun conflict met Israël.

Wat veel mensen niet weten, is dat moslims Jezus erkennen als profeet. Hij staat bekend als profeet van vrede en liefde maar de visie van moslims op hem, is anders dan die van christenen. Toch is het feit dat moslims Jezus erkennen als 'liefdes' profeet, ronduit positief te noemen. Het opent deuren tot dialoog.

Wat de nodige mensen ook niet weten, is dat niet alleen een 'kaaskop' zich weleens bekeert tot de islam, maar dat de nodige moslims, christen worden. Alleen al in Indonesië zijn er tussen 1960 en 2010, 10 miljoen moslims tot geloof gekomen in Jezus.

Waarom is dit niet algemeen bekend? Er is in de media niet zo veel interesse voor dit soort nieuws maar het is ook een van de best bewaarde 'geheimen' binnen de moslimcultuur.

Je bekeren tot een andere godsdienst, wordt in het algemeen beschouwd als een schande en in sommige moslimlanden gaat je kop eraf als je dit doet. Er zijn dus veel 'undercover' christenen onder moslims, die uit angst ervoor kiezen om niet vrijuit over hun geloof te praten maar erover te zwijgen. Gelukkig zijn er ook ex-moslims die openhartig schrijven over hun bekering en hoe dit vaak op wonderlijke wijze verloopt. Vaak door een droom of visioen van Jezus en heel vaak zonder dat hier bewust voor is gebeden. Dit gebeurt dagelijks en wereldwijd. Dit soort boeken, biedt een openhartig en eerlijk inkijkje in het leven van mensen en hun culturele achtergrond en hoe de liefdevolle aanraking van Jezus, hun leven volledig veranderde.
Blog image Blog imageBlog image
http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/03/steeds-meer-moslims-bekeren-zich-tot-het-christendom-478958/