Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Ben-Hur

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, August 20, 2016 10:44:14
Gisteren naar de voor premiere geweest van de film Ben-Hur.
Het is een remake van de legendarische film uit 1959 met Charlton Heston in de hoofdrol.
De verhaallijn van de film is ijzersterk, over welke keuze's gemaakt worden op doorslaggevende momenten. Uiteindelijk winnen liefde en vergeving en deze boodschap is hard nodig in onze huidige wereld.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post85

Genezing

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, July 15, 2016 08:38:52
Dit openhartige interview met een moedige, jonge vrouw laat zien dat de liefde de grootste kracht tot genezing is. Hier wordt je stil, ontroerd en blij van. Er is hoop!  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post84

Het teken ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, July 10, 2016 20:10:09
Al eerder heb ik aandacht besteed op dit blog aan SignofChrist.nl, het teken van Christus.

Het teken van de Mensenzoon, zoals beschreven in Matteus 24:30 luidt als volgt:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Het is teken kan vertaald worden als:
een (teken) manifestatie van liefde en licht.

Een ander belangrijk vers komt uit Johannes 14:6 is waarin Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit Bijbelvers is door de kerk vaak politiek uitgelegd.

Met politiek bedoel ik dat het vaak gebruikt is om andersgelovigen of - denkenden, het gevoel te geven dat God zich op geen enkele andere manier gemanifesteerd kan hebben dan door Jezus en dat hij ook de enige weg is tot God.

Er is een prachtige manier om de veelgebruikte woorden van Jezus uit te leggen, een manier die veel meer past bij wie hij is en wat hij wilde uitdragen toen hij nog op aarde rondliep: Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Liefde, want Jezus is het symbool van liefde.

Als mensen op die manier naar deze woorden kunnen kijken, dan ontstaat er veel meer ruimte voor onderlinge dialoog, voor medemenselijkheid, voor nieuwsgierigheid naar elkaar. Het hokjesdenken is niet meer van deze tijd. Hiermee is zeker niet gezegd dat je alles op een hoop kan gooien en kunt zeggen dat alle godsdiensten en richtingen 'hetzelfde' zijn. De boodschap van Jezus is heel krachtig en raakt dagelijks duizenden levens aan, over de hele wereld, levens die ook daadwerkelijk veranderen. Waar duisternis was, is nu licht. Waar onrust was, eindelijk vrede. Waar ziekte was, genezing.

Er zijn veel mensen in de wereld, al dan niet behorend tot een andere religie, die heel veel met Jezus hebben. Alleen ze noemen zich geen christen. Toch herkennen deze mensen in Jezus een vriend ... zal Jezus hen dan uitsluiten? Hij zegt hierover in Lucas 9:49-50 ... "Want wie niet tegen ons is, die is voor ons ..."

Laten we Jezus opnieuw ontdekken, ontdaan van elke politiek getinte gedachte of drang om iets te bewijzen. Want liefde hoeft niet bewezen te worden, in haar aanwezigheid valt alles op zijn plek. En komen mensen pas echt tot bloei.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post83

Ranglijst vervolgde christenen

OverdenkingenPosted by Chandra Tue, June 28, 2016 19:05:38
Het is een soort 'stille' ramp die zich voltrekt in de wereld, christenen die worden vervolgd. Het lijkt of deze groep wordt vergeten door regeringen en in de kou staan in hun eigen land, ook de mainstream media lijken dit onderwerp te mijden of te marginaliseren.

De vervolging is heel divers; van uitsluiting op werkplekken, de buurt, of de familie tot verdrijving uit dorpen en gemeenschappen, het in brand steken van kerken, foltering, verkrachting, opsluiting en moord.

Jezus leert ons de rechterwang toe te keren om kwaad niet met kwaad te vergelden. Want wie leeft door het zwaard, zal sterven door het zwaard. Hij heeft ook gezegd dat we moeten bidden voor onze vijanden en zegenen moeten wie ons vervloeken ... Maar we hoeven evenmin onze parels voor de zwijnen te gooien want die zullen ze vertrappen ...

De vervolgde christenen hebben dus een boodschap: ze mogen liefde uitdragen daar waar de duisternis vaak het diepst is.

Christenen in deze gebieden kunnen 'aanwezig' zijn door hun aandacht, liefde en medemenselijkheid. Zij hoeven zich niet te laten afslachten door onwetenden, door haters. Ze hoeven niet ten koste van alles een statement te maken ... het offer is al gebracht door Jezus zelf.

Jezus zegt dat we ons niet voor onze verbondenheid met hem mogen schamen en dat we vrijuit mogen getuigen over wat hij voor ons heeft gedaan en wat zijn leer inhoudt. Overkomt ons onverhoopt dan toch iets noodlottigs, dan mogen we ons troosten met de gedachte dat ons lichaam verwond kan raken of gedood kan worden maar onze ziel niet, en die is veel kostbaarder.

Maar we hoeven mensen die erop uit zijn ons te laten struikelen, niet in de kaart te spelen. Haat en afgescheidenheid zijn nooit de boodschap geweest van Jezus, dus dit moet ook niet onnodig worden opgeroepen door geloofsfanatisme.

Een puur en gelovig mens getuigt met zijn leven en hoeft niemand te overtuigen.

Ik bid dat deze vervolgde en vaak moedige mensen, de wijsheid ontvangen om in hun afschuwelijke en benarde situatie, de juiste keuzes te maken en dat zij kracht ontvangen naar kruis.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post82

Sign of Christ

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, June 17, 2016 10:18:05

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
– Mattheus 24:30

Vertaling:
Een teken (manifestatie) van liefde en licht.

Klik hier

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post81

Genade

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, May 18, 2016 21:38:46
Ik ben al de nodige jaren bekeerd. Het is een pad wat je op een gegeven moment gewoon gaat. Je kiest voor de Heer en dan ga je met vallen en opstaan je weg met Hem.

Toch heb ik me ook al die jaren afgevraagd waarom veel gelovige mensen worstelen. Hiermee bedoel ik niet dat er geen pijn en verdriet in je leven meer is als je gelovig bent geworden, ik bedoel ook niet dat je niet meer de leegte van het bestaan kunt ervaren of de manier waarop mensen elkaar pijn of verdriet doen. Jezus heeft gezegd dat zijn volgelingen alles mee kunnen maken wat hij heeft meegemaakt. Pijn, verdriet, afwijzing, verlatenheid. Maar dus ook genade, bekering, genezing, vrede, liefde, kracht, wijsheid, overvloed in de zin van een volle leegte in jezelf. De leegte die je in je had, is nu 'vol' met liefde. Maar is dit ook wat we ervaren? Of proberen we het toch nog steeds zelf in te vullen?

Ik ben geen groot evangelist, vaak zit ik verlegen om woorden om te praten over Jezus, over God. Ik doe het zeker en ik schaam me absoluut niet voor mijn geloof. Maar woorden kunnen soms ook zo leeg zijn ... en hoe leg je een ongelovig mens uit wat God voor jou betekent ... de Heilige geest helpt ons daarbij en zal ons steunen maar vaak voel ik me ook een stuntel. Ik wil me niet 'verpakken' in mooie zinnen, ik hoop dat mensen 'zien' wat God in mijn leven doet. En dat ik daarop kan inhaken als mensen me vragen hoe ik leef en waarom ik gelukkig ben, dwars door alles heen.

Er is een kant van God die je niet kunt benoemen, die je niet kunt vangen in woorden. Alle woorden doen eigenlijk zijn ware wezen tekort. God kan je eigenlijk alleen maar 'ervaren'. Dat is genade. Dat is een religieus leven. Sommige mensen leggen religieus uit als een negatief woord maar het betekent gewoon verbonden zijn met God.

Kerken, de Bijbel, Jezus verwijzen naar God. En zo zijn er nog veel meer godsdienstige stromingen die hetzelfde doen. Het verwijzen naar God is niet God zelf. Dat moet je ervaren, dan pas begrijp je waarom je al die jaren hebt gebeden, hebt Bijbel gelezen of naar de kerk bent gegaan om die genade te proeven. De ervaring dat je er altijd al was, dat God je altijd heeft gezien en geroepen. Dat je in zijn aanwezigheid, stil mag zijn, je mag overgeven, een kind mag zijn. En je ten diepste verbonden weet met het leven, want God is het leven.

Vandaag ervoer ik die staat van genade. Het was een doodgewone dag. Ik was bezig met mijn werk en opeens leek het alsof er een zware deken van mijn schouders viel, of liever werd afgenomen. Het ging heel subtiel maar het leek net of er op dat moment een soort 'licht' in mijn leven opging. Ik ervoer een heel grote verbondenheid met alles en iedereen om me heen. Niets scheidde me af van wat om me heen was. Ik kon in ieder mens, iets moois zien. Ik leek wel een bloemetje wat langzaam openging na een lange en koude winter.
Mijn gedachten waren onverdeeld en helder, mijn stem werd rustig en ik voelde me ongelooflijk ontspannen. Net of ik terug was van een heel lange vakantie. Dit terwijl ik een hectische baan heb en het er vaak allesbehalve ontspannen aan toe gaat.
Niets irriteerde me, ik voelde alle mensen om me heen als broeders en zusters allemaal op weg naar een doel: het licht.

Toen bedacht ik me; waarom voel ik me zo? Ik heb me jarenlang niet zo 'heel' gevoeld, zo compleet, zo 'af'. en ik bedacht dat ik deze ochtend met mijn man een gesprek had waarin hij zei: "Je kunt gewoon op God vertrouwen." Dat is alles.

Natuurlijk was dit niet nieuw voor me want dat doe ik ook. Maar blijkbaar moest ik het nu nog, of opnieuw, volledig ervaren. Weer als een kind worden. Ik heb hier geen moeite voor gedaan, heb verder ook niet meer na ons gesprek stilgestaan, maar tijdens deze dag gebeurde het gewoon. Ik kwam in de genade van God. Niet als gedachte, niet als gebed, niet als idee. Ik ervoer het alsof ik van de ene naar de andere dimensie ging, misschien wel een stukje hemel op aarde ervoer. Een kind was van de allerhoogste.

Terwijl ik dit stukje schrijf voel ik me ongelooflijk dankbaar. Want genade is alles wat we nodig hebben en die genade is echt genoeg.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post80

Pinksteren!

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, May 16, 2016 10:25:16

Pinksteren is voor mij het meest bijzondere christelijke ‘feest’, die dagen wordt in herinnering gebracht dat Jezus bij het weggaan van zijn discipelen, de heilige Geest, belooft. Deze geest wordt kort daarna ‘uitgestort’ over een grote groep mensen en allen profeteren ze in ‘tongen’, en ze spreken in talen die ze normaal niet zouden spreken. Ze worden ‘begeesterd’ en spraken over het evangelie. Er gaat een enorme kracht vanuit. Dit stuk kan je nalezen in het boek Handelingen (NT).

De heilige Geest is de kracht van God die ons in staat stelt te zien en te doen wat we moeten doen. Die ons de ogen opent en waardoor we tot geloof komen.
De heilige Geest kan ook verschillende vormen aannemen: als een duif daalde hij neer op Jezus na zijn doop, als teken dat zijn geestelijk werk toen begon. Hij werd toen ‘de zoon’ van God.

De Geest kan zich ook voordoen als een wind, een fluisterende stem, een engel en natuurlijk inspireert de heilige Geest mensen, zodat ze zelf een belangrijke boodschapper worden. De heilige Geest is ook niet afhankelijk van een geloofssysteem of traditie, 'Hij' is er.

Hij leidt ons op het juiste pad. Eigenlijk kan een mens niet zonder de heilige Geest. Je kunt gedoopt zijn, naar nog niet de heilige Geest hebben ontvangen. Het kan ook zijn dat het allebei samenvalt. Maar het is niet vanzelfsprekend. Je mag dan ook bidden dat je de heilige Geest mag ontvangen.

Jezus waarschuwt dat we hem misschien wel kunnen beledigen, maar de heilige Geest niet. Dit zal niet vergeven worden. Hiermee wordt wel duidelijk hoe belangrijk deze kracht is en hoe heilig. Deze kracht beledigen, betekent eigenlijk dat je de waarheid geweld aandoet. We kunnen de heilige Geest 'bedroeven' door wat we doen en zeggen, waardoor hij ons (tijdelijk) verlaat.

Ik zelf heb de heilige Geest vaak mogen ervaren. Het is op die momenten dat je je ‘gestuurd’ voelt, je gaat langs bij iemand die er op dat moment helemaal doorheen zit. Na je bezoek, lijkt de wereld weer wat lichter, is er weer hoop. De heilige Geest wordt dan ook de ‘Trooster’ genoemd, hij troost ons op momenten dat we het hard nodig hebben. Bij verdriet is de heilige Geest vaak voor mij het antwoord geweest. Maar ook bij beslissingen of keuzes, kon ik weleens ervaren dat niet ik maar een zachte ‘kracht’ buiten mij, me omvatte en leidde.
Ook tijdens het bidden vraag ik weleens of de heilige Geest mijn gebed wil leiden, zodat ik in ieder geval niet verval in mijn eigen ‘riedeltje’ maar mijn gebed geleid wordt. Het gaat dan vanzelf, het is geïnspireerd.

Ook mogen we de handen opleggen als we de heilige Geest vertrouwen. Iemand die genezing behoeft kan die ontvangen. Je mag dan je handen opleggen en bidden dat deze persoon genezen mag worden. Als God het wil, gebeurt dit ook. Uiteraard vraagt dit ook overgave en geloof van de persoon voor wie je bidt En als het niet gebeurt, dan is de kracht en vertroosting van deze handeling al heel groot. Een oprecht gebed keert nooit ‘leeg’ terug, wordt altijd verhoord. Alleen wij bepalen niet hoe.

Ook het ‘wegsturen’ van kwade geesten of machten kan door de kracht van de heilige Geest, dat is een kwestie van groot vertrouwen en natuurlijk staat er niet achter iedere boom of struik een ‘demon’. Sommige mensen kunnen er een behoorlijke show van maken … De Geest geeft vanzelf in of er speciaal gebed vereist is om bepaalde negatieve krachten uit ons leven te weren. En hoe vaak zijn wij zelf niet die negatieve kracht … het vraagt veel inzicht en nuchterheid hoe hiermee om te gaan.

Helaas zie je in veel kerken dat de heilige Geest maar een marginale plek heeft. Er zijn zelfs kerken die beweren dat het ‘toen’ gold, die bijzondere uitstorting en dat we het nu maar moeten doen met de Bijbel. Uiteraard is dit heel kortzichtig en sluit je daarmee de deur naar het hemelrijk. Gelukkig zijn er Pinkster - en charismatische gemeenten die de Heilige geest wel bewust uitnodigen en zonder voorbehoud bidden in tongen, de handen opleggen, boze machten wegsturen en profeteren. Het geloof ‘leeft’. Er is actie en inspiratie.

Toch kan je lezen in 1 Korintiërs: 13 dat de liefde het belangrijkst is van alles wat de Geest ons (in)geeft. We kunnen door geloof bergen verzetten maar zonder de liefde zal alles wat we doen, uiteindelijk leeg zijn. Er zijn ons dus veel sleutels in handen gegeven, maar zonder de liefde, blijft de deur op slot.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post79

Vrede

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, March 25, 2016 08:12:38
Het was deze week chaos in de wereld, eigenlijk is het nooit anders geweest. De terreur kwam nu wel heel dichtbij, in Brussel werden mensen lafhartig uit het leven gerukt tijdens hun reis in de metro op weg naar werk, studie of misschien wel vrouw en kinderen.

Op de luchthaven eenzelfde tragedie, mensen die wachten op hun vlucht misschien om na lange tijd eindelijk weer naar huis terug te keren, te vliegen naar een eindbestemming in de zon of op zakenreis. Dat alles werd in een keer weggevaagd door een misselijkmakende en vernietigende explosie.

Er volgen analyses, de bewaking wordt opgeschroefd. Mensen hebben allemaal een mening en de nabestaanden van de slachtoffers rouwen vaak in anonieme stilte.

Het lijkt of er nergens zekerheid is, niet in een wereld die zo wordt verdeeld in 'goed en kwaad' in 'wij en zij' of 'the good and bad guys'.

Het heeft geen zin om de vinger te blijven wijzen als regeringen en volken oorlog blijven goedkeuren en er voor wegkijken dat ergens anders in de wereld, gezinnen uiteen gerukt worden door bombardementen.

Agressie is er niet alleen op een vliegveld of metro door een paar losgeslagen gasten, die nergens voor terugdeinzen. Agressie is er ook als mensen hun eigen gelijk, geloof of godsdienst 'superieur' vinden. Anderen marginaliseren om afkomst, kleur of ras. Die agressie is overal en vaak onderhuids. Neem het voorbeeld van iemand die een baan niet krijgt omdat hij een te 'exotische' achternaam heeft of 'te oud' is.

De excessen van agressie uiten zich op dit soort duistere dagen waarin alles lijkt samengebald en tot een letterlijke explosie leidt.

Rust en vrede kan je niet afdwingen met bommen en haat. Het begint altijd bij onszelf en in onszelf. Wie zijn we werkelijk? Willen we wel vrede of is dit slechts een idee? Nemen we onszelf in de maling ...

Jezus was een pacifist. Hij sprak niet over oorlog want 'zijn rijk is niet van deze wereld'. Wel waarschuwde hij dat wie "leeft met het zwaard, zal omkomen door het zwaard."
Hij riep op tot vrede tot de naaste en te bidden voor de vijand. Woorden die misschien voor veel mensen heel onwerkelijk klinken maar nog steeds niet ingeboet hebben aan kracht. Waarin zoek jij je vrede?
  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post77

Wie inspireert je?

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, March 14, 2016 08:55:05
Al heel jong worden we geconfronteerd met rolmodellen; het kan zijn dat je 'later' met je vader wilde 'trouwen' omdat hij zo sterk en stoer was en alles kon of dat je helemaal dol was op je moeder omdat zij zo lekker rook en heerlijk met je knuffelde. Misschien zijn je opa en oma jouw grootste maatjes geweest of je tante. Deze mensen maken een grote indruk op je als je heel jong bent. Zowel positief als negatief.

Dan wordt je wereldje groter en ga je de eerste stapjes daarbuiten zetten, vriendjes, de juf of meester van de peuterspeelzaal vullen je dag en zo langzamerhand rol je de basisschool binnen.

Kinderen doen mee met de Voice kids en staan als kleine mini-me's hun idolen na te doen.
K3 zingt ook lekker mee en jongetjes rennen achter een bal aan in een voetbalshirt met de namen Ronaldo, Suarez of Zidane op hun rug gedrukt. Er zijn kinderen die dol zijn op de natuur en dieren, die een muziekinstrument gaan bespelen goed kunnen schaken of alles willen weten over de ruimtevaart.

Op de middelbare school wordt je 'peer group' het belangrijkst. Je maten of vriendinnen met wie je een vier jaar of langer, lief en leed gaat delen. Daar doe je je inspiratie op, je wereldbeeld wordt langzaamaan gevormd. Ouders verdwijnen een beetje naar de achtergrond en worden die stem die blijft bijsturen "Kom je wel op tijd, heb je alles bij je, wie is die jongen die jou net thuisbracht, heb je weleens geblowd?" Of ze zijn met zichzelf bezig en laten je 'lekker vrij' in de hoop dat het allemaal wel goed gaat komen.

Ook (film) sterren zijn een inspiratie; de laatste fim met Leo di Caprio of het album van Justin Bieber of Nicki Minaj streamen. Of die ruimtevaarder die is afgereisd naar de maan en een lezing geeft in de aula, daar wil je graag bij zijn. En er zijn jongeren die al vroeg weten dat ze een bijdrage willen leveren aan het oplossen van problemen met het milieu of dat ze graag met kinderen of dieren willen werken. De adoloscentiefase is vormend en avontuurlijk, alles lijkt mogelijk, de wereld ligt open.

Veel jongens voelen zich ook geïnspireerd door de onderwereld, een wereld waarin de code is om er altijd voor elkaar te zijn als 'bloedgabbers' om elkaar niet te 'snitchen' als het te heet wordt onder je voeten en je af te zetten tegen iedereen die zich tegen jou of je maten keert. Het kan een geïdealiseerd denkbeeld zijn, soms ontaardt het in daden. Kruimeldieven die weleens wat stelen uit de supermarkt of een scooter helen. Wat wiet kopen van iemand die wel de coffeeshop in mag of het zelf doorverkopen. De meeste jongeren groeien wel uit zo'n fase een kleine 10 procent blijft erin hangen.

Het schijnt dat jongeren en jongvolwassenen, en dat zijn er best veel, hun inspiratie halen uit de film Scarface een misdaadklassieker uit de jaren '80 met in de hoofdrol Al Pacino. Scarface is een onderwereldfiguur, een drugsdealer die voor niets of niemand terugdeinst en zich van de grond af heeft 'opgewerkt' en gevreesd wordt door vriend en vijand. Uiteindelijk legt hij zelf het loodje maar hij heeft volgens veel jongens wel 'groots' geleefd.

Bij invallen bij zware criminele bendes wordt bijna standaard de film Scarface gevonden. Veel mensen schijnen zich aangetrokken en geïnspireerd te voelen door Scarface en gaan ook over tot daden die grote gevolgen hebben, tot moord aan toe ...
Je kan nu niet meer tegenwerpen 'ach het is maar een film, vermaak' blijkbaar is dat allang niet meer het geval en ik vraag me weleens af of Al Pacino, overigens een zeer gelauwerd acteur, hier niet van wakker ligt. Het is niet iets op trots op te zijn. Geen eerbare nalatenschap.

Waar laten we ons door en toe inspireren? Het is niet vrijblijvend met wie we omgaan en naar wie we luisteren. Het drukt zijn sporen in onze ziel en kan het ons levensweg bepalen. Alleen als je zelfinzicht hebt en kan relativeren, kan je door sommige dingen heen kijken en eraan voorbij gaan. Maar veel jongeren kunnen dat nog niet.

Jezus ging ook om met de marginalen; de hoeren, de pooiers, de oplichters, de leprozen. Hij ging die mensen zeker niet uit de weg. Maar niet omdat hij verwachtte dat ze bleven wie ze waren, maar omdat hij zag dat ze openstonden voor een nieuwe weg, een nieuw leven.

Wie of wat inspireert jou? En weet je zeker dat dit goed voor je is?


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post76

Testify!

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, December 28, 2015 14:24:00


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post75
« PreviousNext »