Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Sign of Christ

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, June 17, 2016 10:18:05

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
– Mattheus 24:30

Vertaling:
Een teken (manifestatie) van liefde en licht.

Klik hier

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post81

Genade

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, May 18, 2016 21:38:46
Ik ben al de nodige jaren bekeerd. Het is een pad wat je op een gegeven moment gewoon gaat. Je kiest voor de Heer en dan ga je met vallen en opstaan je weg met Hem.

Toch heb ik me ook al die jaren afgevraagd waarom veel gelovige mensen worstelen. Hiermee bedoel ik niet dat er geen pijn en verdriet in je leven meer is als je gelovig bent geworden, ik bedoel ook niet dat je niet meer de leegte van het bestaan kunt ervaren of de manier waarop mensen elkaar pijn of verdriet doen. Jezus heeft gezegd dat zijn volgelingen alles mee kunnen maken wat hij heeft meegemaakt. Pijn, verdriet, afwijzing, verlatenheid. Maar dus ook genade, bekering, genezing, vrede, liefde, kracht, wijsheid, overvloed in de zin van een volle leegte in jezelf. De leegte die je in je had, is nu 'vol' met liefde. Maar is dit ook wat we ervaren? Of proberen we het toch nog steeds zelf in te vullen?

Ik ben geen groot evangelist, vaak zit ik verlegen om woorden om te praten over Jezus, over God. Ik doe het zeker en ik schaam me absoluut niet voor mijn geloof. Maar woorden kunnen soms ook zo leeg zijn ... en hoe leg je een ongelovig mens uit wat God voor jou betekent ... de Heilige geest helpt ons daarbij en zal ons steunen maar vaak voel ik me ook een stuntel. Ik wil me niet 'verpakken' in mooie zinnen, ik hoop dat mensen 'zien' wat God in mijn leven doet. En dat ik daarop kan inhaken als mensen me vragen hoe ik leef en waarom ik gelukkig ben, dwars door alles heen.

Er is een kant van God die je niet kunt benoemen, die je niet kunt vangen in woorden. Alle woorden doen eigenlijk zijn ware wezen tekort. God kan je eigenlijk alleen maar 'ervaren'. Dat is genade. Dat is een religieus leven. Sommige mensen leggen religieus uit als een negatief woord maar het betekent gewoon verbonden zijn met God.

Kerken, de Bijbel, Jezus verwijzen naar God. En zo zijn er nog veel meer godsdienstige stromingen die hetzelfde doen. Het verwijzen naar God is niet God zelf. Dat moet je ervaren, dan pas begrijp je waarom je al die jaren hebt gebeden, hebt Bijbel gelezen of naar de kerk bent gegaan om die genade te proeven. De ervaring dat je er altijd al was, dat God je altijd heeft gezien en geroepen. Dat je in zijn aanwezigheid, stil mag zijn, je mag overgeven, een kind mag zijn. En je ten diepste verbonden weet met het leven, want God is het leven.

Vandaag ervoer ik die staat van genade. Het was een doodgewone dag. Ik was bezig met mijn werk en opeens leek het alsof er een zware deken van mijn schouders viel, of liever werd afgenomen. Het ging heel subtiel maar het leek net of er op dat moment een soort 'licht' in mijn leven opging. Ik ervoer een heel grote verbondenheid met alles en iedereen om me heen. Niets scheidde me af van wat om me heen was. Ik kon in ieder mens, iets moois zien. Ik leek wel een bloemetje wat langzaam openging na een lange en koude winter.
Mijn gedachten waren onverdeeld en helder, mijn stem werd rustig en ik voelde me ongelooflijk ontspannen. Net of ik terug was van een heel lange vakantie. Dit terwijl ik een hectische baan heb en het er vaak allesbehalve ontspannen aan toe gaat.
Niets irriteerde me, ik voelde alle mensen om me heen als broeders en zusters allemaal op weg naar een doel: het licht.

Toen bedacht ik me; waarom voel ik me zo? Ik heb me jarenlang niet zo 'heel' gevoeld, zo compleet, zo 'af'. en ik bedacht dat ik deze ochtend met mijn man een gesprek had waarin hij zei: "Je kunt gewoon op God vertrouwen." Dat is alles.

Natuurlijk was dit niet nieuw voor me want dat doe ik ook. Maar blijkbaar moest ik het nu nog, of opnieuw, volledig ervaren. Weer als een kind worden. Ik heb hier geen moeite voor gedaan, heb verder ook niet meer na ons gesprek stilgestaan, maar tijdens deze dag gebeurde het gewoon. Ik kwam in de genade van God. Niet als gedachte, niet als gebed, niet als idee. Ik ervoer het alsof ik van de ene naar de andere dimensie ging, misschien wel een stukje hemel op aarde ervoer. Een kind was van de allerhoogste.

Terwijl ik dit stukje schrijf voel ik me ongelooflijk dankbaar. Want genade is alles wat we nodig hebben en die genade is echt genoeg.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post80

Pinksteren!

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, May 16, 2016 10:25:16

Pinksteren is voor mij het meest bijzondere christelijke ‘feest’, die dagen wordt in herinnering gebracht dat Jezus bij het weggaan van zijn discipelen, de heilige Geest, belooft. Deze geest wordt kort daarna ‘uitgestort’ over een grote groep mensen en allen profeteren ze in ‘tongen’, en ze spreken in talen die ze normaal niet zouden spreken. Ze worden ‘begeesterd’ en spraken over het evangelie. Er gaat een enorme kracht vanuit. Dit stuk kan je nalezen in het boek Handelingen (NT).

De heilige Geest is de kracht van God die ons in staat stelt te zien en te doen wat we moeten doen. Die ons de ogen opent en waardoor we tot geloof komen.
De heilige Geest kan ook verschillende vormen aannemen: als een duif daalde hij neer op Jezus na zijn doop, als teken dat zijn geestelijk werk toen begon. Hij werd toen ‘de zoon’ van God.

De Geest kan zich ook voordoen als een wind, een fluisterende stem, een engel en natuurlijk inspireert de heilige Geest mensen, zodat ze zelf een belangrijke boodschapper worden. De heilige Geest is ook niet afhankelijk van een geloofssysteem of traditie, 'Hij' is er.

Hij leidt ons op het juiste pad. Eigenlijk kan een mens niet zonder de heilige Geest. Je kunt gedoopt zijn, naar nog niet de heilige Geest hebben ontvangen. Het kan ook zijn dat het allebei samenvalt. Maar het is niet vanzelfsprekend. Je mag dan ook bidden dat je de heilige Geest mag ontvangen.

Jezus waarschuwt dat we hem misschien wel kunnen beledigen, maar de heilige Geest niet. Dit zal niet vergeven worden. Hiermee wordt wel duidelijk hoe belangrijk deze kracht is en hoe heilig. Deze kracht beledigen, betekent eigenlijk dat je de waarheid geweld aandoet. We kunnen de heilige Geest 'bedroeven' door wat we doen en zeggen, waardoor hij ons (tijdelijk) verlaat.

Ik zelf heb de heilige Geest vaak mogen ervaren. Het is op die momenten dat je je ‘gestuurd’ voelt, je gaat langs bij iemand die er op dat moment helemaal doorheen zit. Na je bezoek, lijkt de wereld weer wat lichter, is er weer hoop. De heilige Geest wordt dan ook de ‘Trooster’ genoemd, hij troost ons op momenten dat we het hard nodig hebben. Bij verdriet is de heilige Geest vaak voor mij het antwoord geweest. Maar ook bij beslissingen of keuzes, kon ik weleens ervaren dat niet ik maar een zachte ‘kracht’ buiten mij, me omvatte en leidde.
Ook tijdens het bidden vraag ik weleens of de heilige Geest mijn gebed wil leiden, zodat ik in ieder geval niet verval in mijn eigen ‘riedeltje’ maar mijn gebed geleid wordt. Het gaat dan vanzelf, het is geïnspireerd.

Ook mogen we de handen opleggen als we de heilige Geest vertrouwen. Iemand die genezing behoeft kan die ontvangen. Je mag dan je handen opleggen en bidden dat deze persoon genezen mag worden. Als God het wil, gebeurt dit ook. Uiteraard vraagt dit ook overgave en geloof van de persoon voor wie je bidt En als het niet gebeurt, dan is de kracht en vertroosting van deze handeling al heel groot. Een oprecht gebed keert nooit ‘leeg’ terug, wordt altijd verhoord. Alleen wij bepalen niet hoe.

Ook het ‘wegsturen’ van kwade geesten of machten kan door de kracht van de heilige Geest, dat is een kwestie van groot vertrouwen en natuurlijk staat er niet achter iedere boom of struik een ‘demon’. Sommige mensen kunnen er een behoorlijke show van maken … De Geest geeft vanzelf in of er speciaal gebed vereist is om bepaalde negatieve krachten uit ons leven te weren. En hoe vaak zijn wij zelf niet die negatieve kracht … het vraagt veel inzicht en nuchterheid hoe hiermee om te gaan.

Helaas zie je in veel kerken dat de heilige Geest maar een marginale plek heeft. Er zijn zelfs kerken die beweren dat het ‘toen’ gold, die bijzondere uitstorting en dat we het nu maar moeten doen met de Bijbel. Uiteraard is dit heel kortzichtig en sluit je daarmee de deur naar het hemelrijk. Gelukkig zijn er Pinkster - en charismatische gemeenten die de Heilige geest wel bewust uitnodigen en zonder voorbehoud bidden in tongen, de handen opleggen, boze machten wegsturen en profeteren. Het geloof ‘leeft’. Er is actie en inspiratie.

Toch kan je lezen in 1 Korintiërs: 13 dat de liefde het belangrijkst is van alles wat de Geest ons (in)geeft. We kunnen door geloof bergen verzetten maar zonder de liefde zal alles wat we doen, uiteindelijk leeg zijn. Er zijn ons dus veel sleutels in handen gegeven, maar zonder de liefde, blijft de deur op slot.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post79

Als de meester er niet meer is ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, April 10, 2016 12:05:29
Het is al weer even geleden toen Jezus hier op aarde rondliep; ruim tweeduizend jaar.

In die millennia is er veel gebeurd; Jezus stierf aan het kruis, daarmee de weg vrij makend naar God. Wie in hem gelooft, mag een nieuw leven beginnen en 'staat' op als een nieuwe schepping. De eerste christenen waaierden uit van Jeruzalem naar uiteindelijk alle uithoeken van de wereld.

Na de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem 70 A.C., werd het christendom steeds meer 'los gezongen' van het Jodendom. Waren de eerste christenen nog Joods, in de eeuwen daarna zou deze godsdienst steeds meer het Westen beïnvloeden en de joodse wortels min of meer negeren. Ook het Jodendom heeft Jezus in het algemeen nooit erkend als messias, hooguit als rabbi.

De rooms-katholieke kerk begon rond 1066 met haar afschuwelijke kruistochten, vervolgingen en het uitroeien van 'ketters' onder wie de Katharen die vreedzaam in Frankrijk leefden. Ook de joden zijn eeuwenlang vervolgd en uitgestoten als de vermeende moordenaars van Jezus. Ook 'scheurde' deze kerk in een Oosterse en Westerse kerk.

De kerk begon steeds meer het geloof te organiseren. Er ontstond een hiërarchie en een organisatiestructuur die steeds meer gebaseerd leek te zijn op kennis macht en niet zo zeer op hoop, geloof en liefde en de woorden van Jezus. Jezus de verkondiger werd Jezus de verkondigde. Met de Reformatie werd het protestantisme geboren. En er zijn honderden scheuringen en splitsingen gekomen in het christendom allemaal met een eigen label en kerk. De richting die nog steeds het snelst groeit, is de evangelische en charismatische richting.

Hoe ver staan we nu? Als we de laatste berichten moeten geloven, loopt de kerk leeg, hebben mensen minder vertrouwen in God en is de spiritualiteit in het algemeen, aan het afnemen. Mensen 'geloven' het wel. Het ik-tijdperk is op zijn hoogtepunt maar vormt tegelijk een dieptepunt. Als God de deur uit wordt gedaan dan beïnvloedt dit van alles; de medemenselijkheid, het omzien naar elkaar, het delen met elkaar. De meeste vrijwilligers komen uit de kerk, als die het 'opgeven' dan zal ook hierin een teruggang te zien zijn.

Wat opvalt in alle onderzoeken is dat mensen, de onderzoekers de kerk nog steeds inherent zien aan het geloven in God. Dat is veel te kort door de bocht. De kerk is een verlengde van dat geloof. De eerste christenen kwamen samen in huisgroepen. De joodse christenen bleven wel naar de Tempel gaan of naar de synagoge, maar het samenkomen rond hun geloof in Jezus, had in hun huizen plaats, net als de gezamenlijke maaltijden. De 'oerkerk' was dus eenvoudig en kleinschalig. En het is de vraag of de 'volkskerk' ooit de wil van God echt zichtbaar heeft gemaakt. De kerk is geen voetbalclub of een vereniging. Het is een plaats van bezinning en aanbidding. Van oprecht zoeken naar God van de individuele mens die zijn leven 'aanbiedt' aan God. Zich verbindt met het hogere in - en buiten zichzelf - en daardoor 'mensch' wordt.
Heel wordt.

Er wordt ook gezegd dat de kerk de aansluiting niet meer heeft met de 'moderne' mens maar je kunt het ook omdraaien; is de moderne mens nog wel bereid om te luisteren/te gehoorzamen aan God? Zich te bekeren ... ook deze woorden verstommen steeds meer in de kerk. Woorden als zonde, genade, bekering, hemel en hel willen mensen liever niet meer horen ... Terwijl Jezus hier zeker over sprak. Zijn liefde is groot maar hij laat mensen ook de keerzijde zien van hun eigen keuzes en dat die niet vrijblijvend zijn.

Jezus roept mensen op tot bekering maar tegelijk waarschuwt hij dat velen geroepen zijn maar weinig uitverkoren. Het geloof, en zoals de eerste christenen zo mooi werden genoemd: Volgers van de Weg, is iets wat nooit te maken kan hebben met 'consumptie' of een 'quick fix' het is een weg in verbondenheid met God maar ook gewoon de handjes uit de mouwen steken en doen wat je moet doen. En als je mazzel hebt, dan vind je een kerk waar je een glimp opvangt van die glans en genade van God. Maar de kerk is hiervoor geen voorwaarde, God laat zich overal vinden.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post78

Vrede

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, March 25, 2016 08:12:38
Het was deze week chaos in de wereld, eigenlijk is het nooit anders geweest. De terreur kwam nu wel heel dichtbij, in Brussel werden mensen lafhartig uit het leven gerukt tijdens hun reis in de metro op weg naar werk, studie of misschien wel vrouw en kinderen.

Op de luchthaven eenzelfde tragedie, mensen die wachten op hun vlucht misschien om na lange tijd eindelijk weer naar huis terug te keren, te vliegen naar een eindbestemming in de zon of op zakenreis. Dat alles werd in een keer weggevaagd door een misselijkmakende en vernietigende explosie.

Er volgen analyses, de bewaking wordt opgeschroefd. Mensen hebben allemaal een mening en de nabestaanden van de slachtoffers rouwen vaak in anonieme stilte.

Het lijkt of er nergens zekerheid is, niet in een wereld die zo wordt verdeeld in 'goed en kwaad' in 'wij en zij' of 'the good and bad guys'.

Het heeft geen zin om de vinger te blijven wijzen als regeringen en volken oorlog blijven goedkeuren en er voor wegkijken dat ergens anders in de wereld, gezinnen uiteen gerukt worden door bombardementen.

Agressie is er niet alleen op een vliegveld of metro door een paar losgeslagen gasten, die nergens voor terugdeinzen. Agressie is er ook als mensen hun eigen gelijk, geloof of godsdienst 'superieur' vinden. Anderen marginaliseren om afkomst, kleur of ras. Die agressie is overal en vaak onderhuids. Neem het voorbeeld van iemand die een baan niet krijgt omdat hij een te 'exotische' achternaam heeft of 'te oud' is.

De excessen van agressie uiten zich op dit soort duistere dagen waarin alles lijkt samengebald en tot een letterlijke explosie leidt.

Rust en vrede kan je niet afdwingen met bommen en haat. Het begint altijd bij onszelf en in onszelf. Wie zijn we werkelijk? Willen we wel vrede of is dit slechts een idee? Nemen we onszelf in de maling ...

Jezus was een pacifist. Hij sprak niet over oorlog want 'zijn rijk is niet van deze wereld'. Wel waarschuwde hij dat wie "leeft met het zwaard, zal omkomen door het zwaard."
Hij riep op tot vrede tot de naaste en te bidden voor de vijand. Woorden die misschien voor veel mensen heel onwerkelijk klinken maar nog steeds niet ingeboet hebben aan kracht. Waarin zoek jij je vrede?
  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post77

Wie inspireert je?

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, March 14, 2016 08:55:05
Al heel jong worden we geconfronteerd met rolmodellen; het kan zijn dat je 'later' met je vader wilde 'trouwen' omdat hij zo sterk en stoer was en alles kon of dat je helemaal dol was op je moeder omdat zij zo lekker rook en heerlijk met je knuffelde. Misschien zijn je opa en oma jouw grootste maatjes geweest of je tante. Deze mensen maken een grote indruk op je als je heel jong bent. Zowel positief als negatief.

Dan wordt je wereldje groter en ga je de eerste stapjes daarbuiten zetten, vriendjes, de juf of meester van de peuterspeelzaal vullen je dag en zo langzamerhand rol je de basisschool binnen.

Kinderen doen mee met de Voice kids en staan als kleine mini-me's hun idolen na te doen.
K3 zingt ook lekker mee en jongetjes rennen achter een bal aan in een voetbalshirt met de namen Ronaldo, Suarez of Zidane op hun rug gedrukt. Er zijn kinderen die dol zijn op de natuur en dieren, die een muziekinstrument gaan bespelen goed kunnen schaken of alles willen weten over de ruimtevaart.

Op de middelbare school wordt je 'peer group' het belangrijkst. Je maten of vriendinnen met wie je een vier jaar of langer, lief en leed gaat delen. Daar doe je je inspiratie op, je wereldbeeld wordt langzaamaan gevormd. Ouders verdwijnen een beetje naar de achtergrond en worden die stem die blijft bijsturen "Kom je wel op tijd, heb je alles bij je, wie is die jongen die jou net thuisbracht, heb je weleens geblowd?" Of ze zijn met zichzelf bezig en laten je 'lekker vrij' in de hoop dat het allemaal wel goed gaat komen.

Ook (film) sterren zijn een inspiratie; de laatste fim met Leo di Caprio of het album van Justin Bieber of Nicki Minaj streamen. Of die ruimtevaarder die is afgereisd naar de maan en een lezing geeft in de aula, daar wil je graag bij zijn. En er zijn jongeren die al vroeg weten dat ze een bijdrage willen leveren aan het oplossen van problemen met het milieu of dat ze graag met kinderen of dieren willen werken. De adoloscentiefase is vormend en avontuurlijk, alles lijkt mogelijk, de wereld ligt open.

Veel jongens voelen zich ook geïnspireerd door de onderwereld, een wereld waarin de code is om er altijd voor elkaar te zijn als 'bloedgabbers' om elkaar niet te 'snitchen' als het te heet wordt onder je voeten en je af te zetten tegen iedereen die zich tegen jou of je maten keert. Het kan een geïdealiseerd denkbeeld zijn, soms ontaardt het in daden. Kruimeldieven die weleens wat stelen uit de supermarkt of een scooter helen. Wat wiet kopen van iemand die wel de coffeeshop in mag of het zelf doorverkopen. De meeste jongeren groeien wel uit zo'n fase een kleine 10 procent blijft erin hangen.

Het schijnt dat jongeren en jongvolwassenen, en dat zijn er best veel, hun inspiratie halen uit de film Scarface een misdaadklassieker uit de jaren '80 met in de hoofdrol Al Pacino. Scarface is een onderwereldfiguur, een drugsdealer die voor niets of niemand terugdeinst en zich van de grond af heeft 'opgewerkt' en gevreesd wordt door vriend en vijand. Uiteindelijk legt hij zelf het loodje maar hij heeft volgens veel jongens wel 'groots' geleefd.

Bij invallen bij zware criminele bendes wordt bijna standaard de film Scarface gevonden. Veel mensen schijnen zich aangetrokken en geïnspireerd te voelen door Scarface en gaan ook over tot daden die grote gevolgen hebben, tot moord aan toe ...
Je kan nu niet meer tegenwerpen 'ach het is maar een film, vermaak' blijkbaar is dat allang niet meer het geval en ik vraag me weleens af of Al Pacino, overigens een zeer gelauwerd acteur, hier niet van wakker ligt. Het is niet iets op trots op te zijn. Geen eerbare nalatenschap.

Waar laten we ons door en toe inspireren? Het is niet vrijblijvend met wie we omgaan en naar wie we luisteren. Het drukt zijn sporen in onze ziel en kan het ons levensweg bepalen. Alleen als je zelfinzicht hebt en kan relativeren, kan je door sommige dingen heen kijken en eraan voorbij gaan. Maar veel jongeren kunnen dat nog niet.

Jezus ging ook om met de marginalen; de hoeren, de pooiers, de oplichters, de leprozen. Hij ging die mensen zeker niet uit de weg. Maar niet omdat hij verwachtte dat ze bleven wie ze waren, maar omdat hij zag dat ze openstonden voor een nieuwe weg, een nieuw leven.

Wie of wat inspireert jou? En weet je zeker dat dit goed voor je is?


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post76

Testify!

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, December 28, 2015 14:24:00


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post75

Kerst 2015

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, December 26, 2015 15:16:34
Het is kerst en dat wordt natuurlijk weer groots gevierd.
Ik deed boodschappen en geneerde me een beetje voor de overdaad die ik zag: overvolle schappen met kerststollen, cakes, vlees, alles leek uit te puilen ... en mensen liepen in-en-uit winkels alsof hun leven ervan hing. Ook ik dook nog even de stad in voor wat laatste cadeautjes.

Begrijp me niet verkeerd, het is prima om te genieten met kerst, samen met mensen die je liefhebt. Alleen lijkt het soms alsof het eten, drinken en vooral 'genieten' de plaats hebben ingenomen van de oorspronkelijke boodschap van kerst: wie is Jezus?

En als er wel stil wordt gestaan bij Jezus dan moet het toch vooral 'gezellig' zijn met kerstliedjes zingen op kerstavond, in de kerk, waar men eigenlijk nooit komt, om daarna weer huiswaarts te gaan. Over op de orde van de dag. Kerst is dan niet meer dan het verlengde van ons ego. Het moet in dienst staan van onszelf en wat wij 'leuk' vinden.

Vandaag werd ik geraakt door een voordracht van een voorganger die aangaf dat Jezus, God zich vooral laat zien in het kleine en alledaagse. In een betekenisvolle ontmoeting met iemand, bij een ziekenbezoek, op plekken waar er angst en nood is, en daar waar een luisterend oor heel gewoon is. God niet ver weg als abstract begrip maar heel dichtbij ... als je naaste.

Zoals Jezus in een simpele stal werd geboren, een eenvoudig leven leidde en vervolgens, onder de mensen, zijn boodschap van rechtvaardigheid en liefde verkondigde. Niet ver weg van alles maar naast ons, bij ons. En dan krijgt kerst weer betekenis en komen liefde en vrede iets dichterbij.

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post74

Geloof of relatie

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, December 21, 2015 18:59:14
Wat me al, sinds mijn bekering, verbaast is dat de nodige mensen die zeggen te geloven, hun leven niet zien veranderen.

Bekering is verandering, in de christelijke context betekent het dat je erkent dat je er zelf niet uitkomt en God nodig hebt. Wat je achtergrond ook is, door de genade van God, getoond door Jezus, kan je leven veranderen.

Door de heilige Geest ontvangen we inzicht en kracht. Eigenlijk is het een kwestie van overgave. Om die reden heeft het me ook altijd verwonderd hoe mensen die Jezus gaan volgen echt een transformatie doormaken.

Er is blijdschap waar eerst somberheid heerste, er is licht gekomen op een pad wat eerst heel duister leek te zijn. Mensen slaan een nieuwe weg in. Sommige mensen stoppen met liegen en bedriegen, anderen worden eindelijk serieus in de liefde en trouw aan hun partner, weer een ander stopt met drank of drugs en zo zijn er ook mensen die verlost raken van hun depressie of een andere aandoening. Het is amazing! En dat komt niet omdat mensen 'hun best doen' maar omdat ze hun leven verbinden aan Jezus waardoor verandering soms geleidelijk, dan weer heel snel, mogelijk wordt.

(Je kunt in mijn verhaal ook lezen over hoe ik tot bekering kwam en veranderde of het interview met de EO beluisteren zie onder Contact & links rechtsboven).


Toch is dit maar een kant van het verhaal. Want er zijn ook genoeg mensen die jaar in jaar uit in de kerk komen en nog steeds tegen zichzelf of anderen aanlopen.
Het is een routine, de kerk is een club geworden. Ik spreek een enkele keer met kinderen die helaas de kerk hebben verlaten omdat hun ouders zelf niet waren veranderd. Een vader die alcoholist was en bleef, of een moeder die haar kinderen geestelijk mishandelde. Die mensen zaten jaren in de kerk ... Hoe kan dat?

Toen bedacht ik me dat het helemaal niet om 'geloof' gaat! Maar om 'relatie'. Een relatie met God, is heel anders dan alleen maar 'geloven in God', in een relatie verbind je je, en door die verbinding ontstaat er verdieping. Begrip, inzicht, liefde. Wat leidt tot verandering.

Geloof is een mooi woord, maar het is een containerbegrip geworden. Als je zegt te geloven, dan is de kans groot dat mensen je meewarig aankijken. Want geloven kan alles inhouden; vaak denken mensen dat je iedere zondag zit te suffen in de kerk en daarna weer je eigen gang gaat. En hoe vaak is dat niet zo?

Met twee miljard christenen, wereldwijd, is de impact op het wereldpodium niet erg groot. Omdat veel christenen zich inlaten met de wereld. Er wordt politiek bedreven in naam van God, of oorlog, of vet geld verdiend, alsof Jezus zelf een kapitalist zou zijn ... niet dus. Veel mensen 'geloven' ook uit gewoonte omdat het van-huis-uit mee is gegeven, een traditie. Niet omdat het een eigen ervaring was. Dus waar is het onderscheid?

De vraag is of geloof, godsdienst in georganiseerde vorm, altijd werkt. Het werkt in ieder geval niet als mensen ongeïnspireerd samen komen of elkaar de maat nemen.

Jezus zei dat waar twee of meer mensen in zijn naam verenigd zijn, dat hij er bij is. Het gaat dus niet om mega-kerken en events als de Passion. Dat is leuk, maar uiteindelijk sta je alleen voor God. En wil Hij dat je je leven loslaat om het bij Hem te vinden ...
en dat is eigenlijk iedere dag opnieuw.

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post73

En nu ff wat vrolijks!

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, December 02, 2015 16:22:32


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post72
« PreviousNext »