Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Triest

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, December 28, 2016 19:19:03

Er zijn dit jaar grote popiconen heengegaan. Mensen die echt goede muziek hebben gemaakt. Natuurlijk kan je over smaak twisten en sommige gelovigen zullen zeggen dat wereldse muziek niet zonder meer goed is. Het is niet totaal gewijd aan God. Maar dat neemt niet weg dat muziek gewoon een stempel op je leven drukt. Een geheugenspoor in je leven trekt.

Wie denkt er bij bepaalde liedjes niet terug aan de eerste liefde, een vakantie in de zon, een pijnlijk afscheid of een onvergetelijke dag?

Muziek raakt je, brengt je in beweging, kan je meeslepen en gevoelens tot uitdrukking brengen die je niet zo 1,2,3 kunt benoemen. En er is zo veel mooie muziek in zo veel verschillende stijlen.

Terug naar de popiconen die stierven. Afgezien van het feit dat een sterfgeval altijd veel verdriet meebrengt, komt bij het sterven van een bekend persoon ook een lawine van speculaties en roddels op gang. Helaas blijkt dat het spreekwoord ‘waar rook is, is vuur’, in die gevallen regelmatig wordt bevestigd.

Menig icoon valt van zijn sokkel door verhalen over drank, drugs of andere verslavingen. Het zorgvuldig opgebouwde imago wat tijdens het leven ook wel aan erosie onderhevig was maar toch weer werd opgepoetst, wordt stelselmatig onderuitgehaald.

Wil dit zeggen dat de muziek die mensen hebben gemaakt dan opeens niet meer mooi is of niet meer goed of dat die mensen helemaal niet deugden? Dat niet maar het wordt, voor mij, nooit meer onbevangen er is een bijsmaak bij gekomen, er ligt een grauwsluier overheen.

De dood van Jezus, die ook voor velen een soort ‘superstar’ is, was ook niet romantisch. Hij werd verguisd, aangeklaagd, bespuwd, bespot en op de meest vernederende manier, als een misdadiger, gekruisigd. Zijn 'imago' werd in een keer vernietigd en hangend aan het kruis, bleven mensen hem vernederen. Wat zijn dood echter teweegbracht, kon niemand voorzien maar was wel door hem voorzegt: deze tempel (zijn lichaam) zal na drie dagen weer verrijzen en zo is het, volgens ooggetuigen, gebeurd. Hij is gestorven door onze zonden maar heeft ons ,op dat moment, ook verlost van onze zonden (voor wie dit wil aannemen) en dat is een mooi en hoopvol vervolg op een verhaal wat zo wanhopig leek te eindigen.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post91

Licht

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, December 28, 2016 19:05:49

De afgelopen dagen stonden in het teken van Kerst. Ik vind het bijzondere dagen, er lijkt een rust te vallen over de wereld. Althans zo ervaar ik dat in mijn omgeving. Als de boodschappen zijn gedaan en iedereen heeft zijn cadeaus ingepakt en onder de boom gelegd, dan wordt het stil.

Het lijkt alsof de stilte de aankondiging is van het licht dat ieder jaar opnieuw aangekondigd wordt; de geboorte van Jezus. Na de donkere dagen, breekt het licht weer door en kan niemand om het kind in de kribbe heen. Natuurlijk heb je genoeg mensen ‘die er niets mee hebben’ maar dat neemt niet weg dat de belofte van Kerst, nog steeds aanwezig is.

Het licht, dat Jezus in de wereld bracht of waar hij de wereld opnieuw bewust van maakte, zijn wijzelf. Als we ons scharen om het baby’tje in de kribbe, dan is het weerloos en onschuldig en dat maakt onszelf ook weer kwetsbaar en onschuldig want wie kan weerstand bieden aan de liefde en onschuld van een kind? Het herinnert ons eraan dat we altijd kunnen kiezen voor de liefde en vrede. Niet alleen met Kerst maar iedere keer opnieuw als we voor de uitdagingen van het leven staan.

Dat maakt Kerst een bijzonder feest want waar het licht doorbreekt, moet de duisternis wijken.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post90

Redder, verlosser, vriend

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, December 17, 2016 10:39:22

Over Jezus zijn de meningen al eeuwen verdeeld: sommige mensen zien hem als een wijze Rabbi (leraar) die in de Oudheid rondtrok in Palestina (nu Israël) en zijn wijsheid deelde met de mensen die op zijn pad kwamen, de wonderen en genezingen die hij daarbij deed, zien mensen soms als ‘metaforisch’, niet als een echt feit. Dat Jezus gekruisigd is, wordt afgedaan als ‘zoveel mensen die het bestaande gezag (de Romeinen) een strobreed in de weg legden, werden gekruisigd’ …

Dan heb je de Jezus aanhangers die de Bijbel van ‘kaft-tot-kaft- letterlijk nemen. Ze geloven in de bijvoorbeeld in de letterlijke schepping, het verhaal van Adam en Eva is echt zo gebeurd. Het is niet een verhaal om uit te leggen hoe de mens van God afdwaalde, maar het heeft echt zo plaatsgevonden - overigens heeft het ook geen zin om de ‘letterlijkheid’ te betwisten want het gaat erom, wat wil dit verhaal ons vertellen ….? - .

Deze mensen brengen ook geen scheiding aan in het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Ze zien niet dat het NT het boek is waar ze zich op mogen richten als gelovigen in Jezus maar blijven het OT hiermee vermengen, waardoor er verwarrende situaties ontstaan. Voorbeeld: Jezus zegt: ’Bid voor je vijanden.’ In het OT staan teksten waarin duidelijk wordt gemaakt dat die juist vernietigd moeten worden – deze teksten moet je natuurlijk wel begrijpen in hun tijd en context en niet meer ‘overnemen’ naar het heden -. Toch wordt dat volop gedaan. Waardoor christenen doen aan politiek en oorlog. Zaken die je niet terug ziet bij Jezus en zijn leer.

Dan heb je mensen die Jezus alleen maar zien als een grote broer die zegt dat ‘alles goed komt’. Deze Jezus is ontdaan van al zijn felheid en confrontatie. Hij mag de gekruisigde zijn die is opgestaan maar zijn leer, zoals de Bergrede, is op de achtergrond geraakt. Jezus is op die manier ‘onschadelijk’, je mag op zijn schoot zitten, maar hij zal je niet een spiegel voorhouden … Hij mag je troosten maar niet vermanen …

Dan heb je mensen die de Bijbel zien als ‘literatuur’, de Bijbel is een boek met ‘mooie verhalen’ die je ook vooral zo moet lezen. De historiciteit wordt bijna geheel in twijfel getrokken door deze mensen. Het zijn de intellectuelen die het niet meer ‘sexy’ vinden om kinderlijk te geloven, maar wel nog hun brood verdienen aan het geloof. Het zijn dominees die publiekelijk verklaren de Bijbel niet echt serieus te nemen, het geloof in God te betwijfelen en nog wel ongehinderd op de kansel staan. Richt dit soort lui hiermee geen schade aan? Ze vertegenwoordigen zichzelf en leiden, volgens mij, hun kudde naar de afgrond want van bekering, verlossing, hemel en hel, willen ze niets meer weten. Want dit is ‘uit de tijd’.

Als we kijken naar het werk van Jezus (NT), dan komt daar een heel ander beeld naar voren. Hij riep op tot ‘bekering’-het afkeren van je oude, vaak dorre, leven- en verkondigde dat het Koninkrijk van God nabij is. Waar staat het Koninkrijk van God voor? Voor bekering, verlossing (vergeving door God) Liefde en vriendschap. Niemand wordt buitengesloten, iedereen is uitgenodigd maar je moet wel die stap zetten … het afleggen van jezelf, het sterven aan jezelf … om een nieuw en heel mens te worden. Zo leefde hij zelf tot aan het kruis en de opstanding. Mensen die naar zijn woorden luisteren en handelen noemt hij ‘vrienden’, hij verwacht dat die vrienden in staat zijn tot hetzelfde of zelfs meer dan hij heeft voorgeleefd. Kortom: Jezus verwacht veel van ons maar vertrouwt er ook op dat we dit met Gods steun, kunnen. Zo is de cirkel rond: Jezus als redder, verlosser en vriend.

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post89

Jesus called ...

OverdenkingenPosted by Chandra Thu, November 17, 2016 06:38:53


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post88

Oude mensen

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 17, 2016 18:02:28

Er is de nodige consternatie ontstaan over een wetsvoorstel waar dit 'horror' kabinet haast mee lijkt te maken: levensmoede ouderen moeten eruit kunnen stappen, een soort euthanasie op bestelling.

Ik ben geen politiek dier mede om de simpele reden dat Jezus dit ook niet was en zijn volgelingen ook aanspoort om ‘het koninkrijk van God te zoeken’ dat is niet een regering of politieke partij. Wat overigens niet wil zeggen dat gelovigen niet verantwoordelijk zijn voor de wereld. Maar dit hoeft niet georganiseerd te worden, dat doe je gewoon daar waar je bent. Heeft iemand honger? Geef ‘m te eten, geen kleding? Geef ‘m een jas. Aandacht nodig? Maak een praatje met die buurman of vrouw. Heel praktisch, herkenbaar en dichtbij huis.

Een christen die zich verliest in de politiek, heeft het niet begrepen. Overigens heb ik niets tegen een behoorlijk, landelijk bestuur uiteraard is dit nodig. Maar moet het op deze mannetjes makende en onwaardige manier? Bestuurders hoor je zo min mogelijk te zien, die moeten gewoon hun werk op de achtergrond doen, wel transparant natuurlijk.

Maar dan de ouderen die eruit mogen stappen. Gewoon omdat ze geen zin meer hebben, eenzaam zijn, zich overbodig of niet gezien voelen. Dat is heel pijnlijk. Het lijkt erop of ‘oud worden’ in deze tijd niet meer mag. Het wordt gedemoniseerd en gemarginaliseerd. In veel culturen worden de ouderen op handen gedragen. Er is respect voor de levensjaren die al dan niet gepaard zijn gegaan met wijsheid. Mensen mogen op hun oude dag genieten van wat er nog is en terugkijken op wat was, vaak worden ouderen nog in huis genomen door hun kinderen als daar ruimte voor is. Sommige oude mensen werken nog tot op hoge leeftijd en er zijn de nodige hoogbejaarde ouderen die alsnog afstuderen of een wezenlijke bijdrage leveren op maatschappelijk gebied.

Oude mensen hebben vaak tijd en geduld voor de mensen om hen heen, vaak heb ik me zeer welkom en geliefd gevoeld bij mijn opa en oma omdat ze altijd de tijd voor me namen. Hun huisje was altijd een oase van rust, dat is van onschatbare waarde voor me geweest.

Oude mensen hoeven zich niet meer zo nodig te bewijzen, maar hebben wel wat te geven: levenservaring, kennis. En als mensen, door een ernstige ziekte gehinderd, die niet meer kunnen delen, dan is het zaak om iemand waardig te laten sterven en dit niet onnodig te bespoedigen. Mensen moeten ook in het reine komen met zichzelf, de naaste en het leven. Dat vraagt tijd en helaas wachten veel mensen daarmee tot het einde, dus nog een reden om iemand de ruimte te gunnen in vrede te sterven.

De andere kant van ‘’dood op bestelling” is dat kwaadwillige familieleden de oudere kunnen gaan manipuleren waardoor iemand ‘om er maar vanaf te wezen’ er eerder uitstapt. Al dan niet met achterlating van een erfenis.

Mensen hoeven lichamelijk niet onnodig te lijden, daarvoor zijn genoeg middelen maar dat is iets anders dan het leven - ook om die reden - in eigen handen te nemen.
God geeft en God neemt en die gedachte op zich, is al geruststellend en heeft niets te maken met de ‘maakbare’ samenleving waarin we nu leven, maar met de natuurlijke loop van de dingen zoals ze horen te gaan en al eeuwen gaan.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post87

Martin Luther King Jr.

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 03, 2016 19:03:13
Momenteel lees ik de biografie van Martin Luther King (15 januari 1929 - 4 april 1968), de dominee uit Amerika die in de jaren '50 en '60 grote impact had met zijn geweldloze en vredelievende beweging die zich verzette tegen de segregatiewetten in het Zuiden van Amerika.

Uiteindelijk zijn deze wetten afgeschaft en konden ook donkere mensen o.a. stemmen. De speech van M.L. King: 'I have a dream' is een van de meest legendarische ooit gesproken.

M.L. King was niet alleen een intelligent mens maar ook een man van God. Wat hield dit in? Hij vertrouwde op God, legde zijn leven in handen van God en had boven alles lief, ook zijn vijanden. Nergens komt zijn geloof over als 'vroom' of gemaakt. Nee, deze man is door de praktijk van het leven, gepokt en gemazeld, dicht naar God gegroeid.

Bij elke stap die zijn beweging vooruit ging, ontmoetten ze veel tegenstand. Er werden bomaanslagen op ze gepleegd, de Klu Klux Klan wilde mensen blijven lynchen ... veel blanken zagen het totaal niet zitten dat ze naast een zwarte in de bus of in een restaurant zouden moeten zitten ... Toch riep M.L. King niet op om te haten maar om lief te hebben, ook wees hij erop dat er blanken waren die totaal niet blij waren met de segregatiewetten en die de strijd tegen deze onrechtvaardigheid steunden. Hij besefte ook dat veel blanken ook gebukt gaan onder problemen als uitbuiting of armoede.

M.L. King liet zich inspireren door een andere man die zich inzette voor de vrede: Mahatma Gandhi, ook deze man koos ervoor om zonder geweld zich te verzetten tegen de overheersers die zijn land, India en volk uitbuitten. En met succes.

Zouden deze mannen herinnerd zijn als ze hadden gehaat, naar de wapens hadden gegrepen? Waarschijnlijk niet op deze manier en het is de vraag wat ze uiteindelijk bereikt zouden hebben. Er was ten tijde van M.L. King een andere beweging The Black Panthers, die ook streden voor de rechten van zwarten, maar zij schuwden het geweld niet. En hun impact is dan ook niet zo groot geweest als de Civil Rights Movement van Martin Luther King.

Zoals veel grote en vredelievende wereldveranderaars, is M.L. King vermoord, hij werd 39 maar zijn nalatenschap was toen al legendarisch.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post86

Ben-Hur

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, August 20, 2016 10:44:14
Gisteren naar de voor premiere geweest van de film Ben-Hur.
Het is een remake van de legendarische film uit 1959 met Charlton Heston in de hoofdrol.
De verhaallijn van de film is ijzersterk, over welke keuze's gemaakt worden op doorslaggevende momenten. Uiteindelijk winnen liefde en vergeving en deze boodschap is hard nodig in onze huidige wereld.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post85

Genezing

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, July 15, 2016 08:38:52
Dit openhartige interview met een moedige, jonge vrouw laat zien dat de liefde de grootste kracht tot genezing is. Hier wordt je stil, ontroerd en blij van. Er is hoop!  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post84

Het teken ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, July 10, 2016 20:10:09
Al eerder heb ik aandacht besteed op dit blog aan SignofChrist.nl, het teken van Christus.

Het teken van de Mensenzoon, zoals beschreven in Matteus 24:30 luidt als volgt:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Het is teken kan vertaald worden als:
een (teken) manifestatie van liefde en licht.

Een ander belangrijk vers komt uit Johannes 14:6 is waarin Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit Bijbelvers is door de kerk vaak politiek uitgelegd.

Met politiek bedoel ik dat het vaak gebruikt is om andersgelovigen of - denkenden, het gevoel te geven dat God zich op geen enkele andere manier gemanifesteerd kan hebben dan door Jezus en dat hij ook de enige weg is tot God.

Er is een prachtige manier om de veelgebruikte woorden van Jezus uit te leggen, een manier die veel meer past bij wie hij is en wat hij wilde uitdragen toen hij nog op aarde rondliep: Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Liefde, want Jezus is het symbool van liefde.

Als mensen op die manier naar deze woorden kunnen kijken, dan ontstaat er veel meer ruimte voor onderlinge dialoog, voor medemenselijkheid, voor nieuwsgierigheid naar elkaar. Het hokjesdenken is niet meer van deze tijd. Hiermee is zeker niet gezegd dat je alles op een hoop kan gooien en kunt zeggen dat alle godsdiensten en richtingen 'hetzelfde' zijn. De boodschap van Jezus is heel krachtig en raakt dagelijks duizenden levens aan, over de hele wereld, levens die ook daadwerkelijk veranderen. Waar duisternis was, is nu licht. Waar onrust was, eindelijk vrede. Waar ziekte was, genezing.

Er zijn veel mensen in de wereld, al dan niet behorend tot een andere religie, die heel veel met Jezus hebben. Alleen ze noemen zich geen christen. Toch herkennen deze mensen in Jezus een vriend ... zal Jezus hen dan uitsluiten? Hij zegt hierover in Lucas 9:49-50 ... "Want wie niet tegen ons is, die is voor ons ..."

Laten we Jezus opnieuw ontdekken, ontdaan van elke politiek getinte gedachte of drang om iets te bewijzen. Want liefde hoeft niet bewezen te worden, in haar aanwezigheid valt alles op zijn plek. En komen mensen pas echt tot bloei.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post83

Ranglijst vervolgde christenen

OverdenkingenPosted by Chandra Tue, June 28, 2016 19:05:38
Het is een soort 'stille' ramp die zich voltrekt in de wereld, christenen die worden vervolgd. Het lijkt of deze groep wordt vergeten door regeringen en in de kou staan in hun eigen land, ook de mainstream media lijken dit onderwerp te mijden of te marginaliseren.

De vervolging is heel divers; van uitsluiting op werkplekken, de buurt, of de familie tot verdrijving uit dorpen en gemeenschappen, het in brand steken van kerken, foltering, verkrachting, opsluiting en moord.

Jezus leert ons de rechterwang toe te keren om kwaad niet met kwaad te vergelden. Want wie leeft door het zwaard, zal sterven door het zwaard. Hij heeft ook gezegd dat we moeten bidden voor onze vijanden en zegenen moeten wie ons vervloeken ... Maar we hoeven evenmin onze parels voor de zwijnen te gooien want die zullen ze vertrappen ...

De vervolgde christenen hebben dus een boodschap: ze mogen liefde uitdragen daar waar de duisternis vaak het diepst is.

Christenen in deze gebieden kunnen 'aanwezig' zijn door hun aandacht, liefde en medemenselijkheid. Zij hoeven zich niet te laten afslachten door onwetenden, door haters. Ze hoeven niet ten koste van alles een statement te maken ... het offer is al gebracht door Jezus zelf.

Jezus zegt dat we ons niet voor onze verbondenheid met hem mogen schamen en dat we vrijuit mogen getuigen over wat hij voor ons heeft gedaan en wat zijn leer inhoudt. Overkomt ons onverhoopt dan toch iets noodlottigs, dan mogen we ons troosten met de gedachte dat ons lichaam verwond kan raken of gedood kan worden maar onze ziel niet, en die is veel kostbaarder.

Maar we hoeven mensen die erop uit zijn ons te laten struikelen, niet in de kaart te spelen. Haat en afgescheidenheid zijn nooit de boodschap geweest van Jezus, dus het moet ook niet onnodig worden opgeroepen door geloofsfanatisme.

Een puur en gelovig mens getuigt met zijn leven en hoeft niemand te overtuigen.

Ik bid dat deze vervolgde en vaak moedige mensen, de wijsheid ontvangen om in hun afschuwelijke en benarde situatie, de juiste keuzes te maken en dat zij kracht ontvangen naar kruis.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post82
« PreviousNext »