Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Oude mensen

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 17, 2016 18:02:28

Er is de nodige consternatie ontstaan over een wetsvoorstel waar dit 'horror' kabinet haast mee lijkt te maken: levensmoede ouderen moeten eruit kunnen stappen, een soort euthanasie op bestelling.

Ik ben geen politiek dier mede om de simpele reden dat Jezus dit ook niet was en zijn volgelingen ook aanspoort om ‘het koninkrijk van God te zoeken’ dat is niet een regering of politieke partij. Wat overigens niet wil zeggen dat gelovigen niet verantwoordelijk zijn voor de wereld. Maar dit hoeft niet georganiseerd te worden, dat doe je gewoon daar waar je bent. Heeft iemand honger? Geef ‘m te eten, geen kleding? Geef ‘m een jas. Aandacht nodig? Maak een praatje met die buurman of vrouw. Heel praktisch, herkenbaar en dichtbij huis.

Een christen die zich verliest in de politiek, heeft het niet begrepen. Overigens heb ik niets tegen een behoorlijk, landelijk bestuur uiteraard is dit nodig. Maar moet het op deze mannetjes makende en onwaardige manier? Bestuurders hoor je zo min mogelijk te zien, die moeten gewoon hun werk op de achtergrond doen, wel transparant natuurlijk.

Maar dan de ouderen die eruit mogen stappen. Gewoon omdat ze geen zin meer hebben, eenzaam zijn, zich overbodig of niet gezien voelen. Dat is heel pijnlijk. Het lijkt erop of ‘oud worden’ in deze tijd niet meer mag. Het wordt gedemoniseerd en gemarginaliseerd. In veel culturen worden de ouderen op handen gedragen. Er is respect voor de levensjaren die al dan niet gepaard zijn gegaan met wijsheid. Mensen mogen op hun oude dag genieten van wat er nog is en terugkijken op wat was, vaak worden ouderen nog in huis genomen door hun kinderen als daar ruimte voor is. Sommige oude mensen werken nog tot op hoge leeftijd en er zijn de nodige hoogbejaarde ouderen die alsnog afstuderen of een wezenlijke bijdrage leveren op maatschappelijk gebied.

Oude mensen hebben vaak tijd en geduld voor de mensen om hen heen, vaak heb ik me zeer welkom en geliefd gevoeld bij mijn opa en oma omdat ze altijd de tijd voor me namen. Hun huisje was altijd een oase van rust, dat is van onschatbare waarde voor me geweest.

Oude mensen hoeven zich niet meer zo nodig te bewijzen, maar hebben wel wat te geven: levenservaring, kennis. En als mensen, door een ernstige ziekte gehinderd, die niet meer kunnen delen, dan is het zaak om iemand waardig te laten sterven en dit niet onnodig te bespoedigen. Mensen moeten ook in het reine komen met zichzelf, de naaste en het leven. Dat vraagt tijd en helaas wachten veel mensen daarmee tot het einde, dus nog een reden om iemand de ruimte te gunnen in vrede te sterven.

De andere kant van ‘’dood op bestelling” is dat kwaadwillige familieleden de oudere kunnen gaan manipuleren waardoor iemand ‘om er maar vanaf te wezen’ er eerder uitstapt. Al dan niet met achterlating van een erfenis.

Mensen hoeven lichamelijk niet onnodig te lijden, daarvoor zijn genoeg middelen maar dat is iets anders dan het leven - ook om die reden - in eigen handen te nemen.
God geeft en God neemt en die gedachte op zich, is al geruststellend en heeft niets te maken met de ‘maakbare’ samenleving waarin we nu leven, maar met de natuurlijke loop van de dingen zoals ze horen te gaan en al eeuwen gaan.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post87

Martin Luther King Jr.

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 03, 2016 19:03:13
Momenteel lees ik de biografie van Martin Luther King (15 januari 1929 - 4 april 1968), de dominee uit Amerika die in de jaren '50 en '60 grote impact had met zijn geweldloze en vredelievende beweging die zich verzette tegen de segregatiewetten in het Zuiden van Amerika.

Uiteindelijk zijn deze wetten afgeschaft en konden ook donkere mensen o.a. stemmen. De speech van M.L. King: 'I have a dream' is een van de meest legendarische ooit gesproken.

M.L. King was niet alleen een intelligent mens maar ook een man van God. Wat hield dit in? Hij vertrouwde op God, legde zijn leven in handen van God en had boven alles lief, ook zijn vijanden. Nergens komt zijn geloof over als 'vroom' of gemaakt. Nee, deze man is door de praktijk van het leven, gepokt en gemazeld, dicht naar God gegroeid.

Bij elke stap die zijn beweging vooruit ging, ontmoetten ze veel tegenstand. Er werden bomaanslagen op ze gepleegd, de Klu Klux Klan wilde mensen blijven lynchen ... veel blanken zagen het totaal niet zitten dat ze naast een zwarte in de bus of in een restaurant zouden moeten zitten ... Toch riep M.L. King niet op om te haten maar om lief te hebben, ook wees hij erop dat er blanken waren die totaal niet blij waren met de segregatiewetten en die de strijd tegen deze onrechtvaardigheid steunden. Hij besefte ook dat veel blanken ook gebukt gaan onder problemen als uitbuiting of armoede.

M.L. King liet zich inspireren door een andere man die zich inzette voor de vrede: Mahatma Gandhi, ook deze man koos ervoor om zonder geweld zich te verzetten tegen de overheersers die zijn land, India en volk uitbuitten. En met succes.

Zouden deze mannen herinnerd zijn als ze hadden gehaat, naar de wapens hadden gegrepen? Waarschijnlijk niet op deze manier en het is de vraag wat ze uiteindelijk bereikt zouden hebben. Er was ten tijde van M.L. King een andere beweging The Black Panthers, die ook streden voor de rechten van zwarten, maar zij schuwden het geweld niet. En hun impact is dan ook niet zo groot geweest als de Civil Rights Movement van Martin Luther King.

Zoals veel grote en vredelievende wereldveranderaars, is M.L. King vermoord, hij werd 39 maar zijn nalatenschap was toen al legendarisch.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post86

Ben-Hur

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, August 20, 2016 10:44:14
Gisteren naar de voor premiere geweest van de film Ben-Hur.
Het is een remake van de legendarische film uit 1959 met Charlton Heston in de hoofdrol.
De verhaallijn van de film is ijzersterk, over welke keuze's gemaakt worden op doorslaggevende momenten. Uiteindelijk winnen liefde en vergeving en deze boodschap is hard nodig in onze huidige wereld.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post85

Genezing

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, July 15, 2016 08:38:52
Dit openhartige interview met een moedige, jonge vrouw laat zien dat de liefde de grootste kracht tot genezing is. Hier wordt je stil, ontroerd en blij van. Er is hoop!  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post84

Het teken ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, July 10, 2016 20:10:09
Al eerder heb ik aandacht besteed op dit blog aan SignofChrist.nl, het teken van Christus.

Het teken van de Mensenzoon, zoals beschreven in Matteus 24:30 luidt als volgt:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Het is teken kan vertaald worden als:
een (teken) manifestatie van liefde en licht.

Een ander belangrijk vers komt uit Johannes 14:6 is waarin Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit Bijbelvers is door de kerk vaak politiek uitgelegd.

Met politiek bedoel ik dat het vaak gebruikt is om andersgelovigen of - denkenden, het gevoel te geven dat God zich op geen enkele andere manier gemanifesteerd kan hebben dan door Jezus en dat hij ook de enige weg is tot God.

Er is een prachtige manier om de veelgebruikte woorden van Jezus uit te leggen, een manier die veel meer past bij wie hij is en wat hij wilde uitdragen toen hij nog op aarde rondliep: Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door Liefde, want Jezus is het symbool van liefde.

Als mensen op die manier naar deze woorden kunnen kijken, dan ontstaat er veel meer ruimte voor onderlinge dialoog, voor medemenselijkheid, voor nieuwsgierigheid naar elkaar. Het hokjesdenken is niet meer van deze tijd. Hiermee is zeker niet gezegd dat je alles op een hoop kan gooien en kunt zeggen dat alle godsdiensten en richtingen 'hetzelfde' zijn. De boodschap van Jezus is heel krachtig en raakt dagelijks duizenden levens aan, over de hele wereld, levens die ook daadwerkelijk veranderen. Waar duisternis was, is nu licht. Waar onrust was, eindelijk vrede. Waar ziekte was, genezing.

Er zijn veel mensen in de wereld, al dan niet behorend tot een andere religie, die heel veel met Jezus hebben. Alleen ze noemen zich geen christen. Toch herkennen deze mensen in Jezus een vriend ... zal Jezus hen dan uitsluiten? Hij zegt hierover in Lucas 9:49-50 ... "Want wie niet tegen ons is, die is voor ons ..."

Laten we Jezus opnieuw ontdekken, ontdaan van elke politiek getinte gedachte of drang om iets te bewijzen. Want liefde hoeft niet bewezen te worden, in haar aanwezigheid valt alles op zijn plek. En komen mensen pas echt tot bloei.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post83

Ranglijst vervolgde christenen

OverdenkingenPosted by Chandra Tue, June 28, 2016 19:05:38
Het is een soort 'stille' ramp die zich voltrekt in de wereld, christenen die worden vervolgd. Het lijkt of deze groep wordt vergeten door regeringen en in de kou staan in hun eigen land, ook de mainstream media lijken dit onderwerp te mijden of te marginaliseren.

De vervolging is heel divers; van uitsluiting op werkplekken, de buurt, of de familie tot verdrijving uit dorpen en gemeenschappen, het in brand steken van kerken, foltering, verkrachting, opsluiting en moord.

Jezus leert ons de rechterwang toe te keren om kwaad niet met kwaad te vergelden. Want wie leeft door het zwaard, zal sterven door het zwaard. Hij heeft ook gezegd dat we moeten bidden voor onze vijanden en zegenen moeten wie ons vervloeken ... Maar we hoeven evenmin onze parels voor de zwijnen te gooien want die zullen ze vertrappen ...

De vervolgde christenen hebben dus een boodschap: ze mogen liefde uitdragen daar waar de duisternis vaak het diepst is.

Christenen in deze gebieden kunnen 'aanwezig' zijn door hun aandacht, liefde en medemenselijkheid. Zij hoeven zich niet te laten afslachten door onwetenden, door haters. Ze hoeven niet ten koste van alles een statement te maken ... het offer is al gebracht door Jezus zelf.

Jezus zegt dat we ons niet voor onze verbondenheid met hem mogen schamen en dat we vrijuit mogen getuigen over wat hij voor ons heeft gedaan en wat zijn leer inhoudt. Overkomt ons onverhoopt dan toch iets noodlottigs, dan mogen we ons troosten met de gedachte dat ons lichaam verwond kan raken of gedood kan worden maar onze ziel niet, en die is veel kostbaarder.

Maar we hoeven mensen die erop uit zijn ons te laten struikelen, niet in de kaart te spelen. Haat en afgescheidenheid zijn nooit de boodschap geweest van Jezus, dus het moet ook niet onnodig worden opgeroepen door geloofsfanatisme.

Een puur en gelovig mens getuigt met zijn leven en hoeft niemand te overtuigen.

Ik bid dat deze vervolgde en vaak moedige mensen, de wijsheid ontvangen om in hun afschuwelijke en benarde situatie, de juiste keuzes te maken en dat zij kracht ontvangen naar kruis.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post82

Sign of Christ

OverdenkingenPosted by Chandra Fri, June 17, 2016 10:18:05

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
– Mattheus 24:30

Vertaling:
Een teken (manifestatie) van liefde en licht.

Klik hier

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post81

Genade

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, May 18, 2016 21:38:46
Ik ben al de nodige jaren bekeerd. Het is een pad wat je op een gegeven moment gewoon gaat. Je kiest voor de Heer en dan ga je met vallen en opstaan je weg met Hem.

Toch heb ik me ook al die jaren afgevraagd waarom veel gelovige mensen worstelen. Hiermee bedoel ik niet dat er geen pijn en verdriet in je leven meer is als je gelovig bent geworden, ik bedoel ook niet dat je niet meer de leegte van het bestaan kunt ervaren of de manier waarop mensen elkaar pijn of verdriet doen. Jezus heeft gezegd dat zijn volgelingen alles mee kunnen maken wat hij heeft meegemaakt. Pijn, verdriet, afwijzing, verlatenheid. Maar dus ook genade, bekering, genezing, vrede, liefde, kracht, wijsheid, overvloed in de zin van een volle leegte in jezelf. De leegte die je in je had, is nu 'vol' met liefde. Maar is dit ook wat we ervaren? Of proberen we het toch nog steeds zelf in te vullen?

Ik ben geen groot evangelist, vaak zit ik verlegen om woorden om te praten over Jezus, over God. Ik doe het zeker en ik schaam me absoluut niet voor mijn geloof. Maar woorden kunnen soms ook zo leeg zijn ... en hoe leg je een ongelovig mens uit wat God voor jou betekent ... de Heilige geest helpt ons daarbij en zal ons steunen maar vaak voel ik me ook een stuntel. Ik wil me niet 'verpakken' in mooie zinnen, ik hoop dat mensen 'zien' wat God in mijn leven doet. En dat ik daarop kan inhaken als mensen me vragen hoe ik leef en waarom ik gelukkig ben, dwars door alles heen.

Er is een kant van God die je niet kunt benoemen, die je niet kunt vangen in woorden. Alle woorden doen eigenlijk zijn ware wezen tekort. God kan je eigenlijk alleen maar 'ervaren'. Dat is genade. Dat is een religieus leven. Sommige mensen leggen religieus uit als een negatief woord maar het betekent gewoon verbonden zijn met God.

Kerken, de Bijbel, Jezus verwijzen naar God. En zo zijn er nog veel meer godsdienstige stromingen die hetzelfde doen. Het verwijzen naar God is niet God zelf. Dat moet je ervaren, dan pas begrijp je waarom je al die jaren hebt gebeden, hebt Bijbel gelezen of naar de kerk bent gegaan om die genade te proeven. De ervaring dat je er altijd al was, dat God je altijd heeft gezien en geroepen. Dat je in zijn aanwezigheid, stil mag zijn, je mag overgeven, een kind mag zijn. En je ten diepste verbonden weet met het leven, want God is het leven.

Vandaag ervoer ik die staat van genade. Het was een doodgewone dag. Ik was bezig met mijn werk en opeens leek het alsof er een zware deken van mijn schouders viel, of liever werd afgenomen. Het ging heel subtiel maar het leek net of er op dat moment een soort 'licht' in mijn leven opging. Ik ervoer een heel grote verbondenheid met alles en iedereen om me heen. Niets scheidde me af van wat om me heen was. Ik kon in ieder mens, iets moois zien. Ik leek wel een bloemetje wat langzaam openging na een lange en koude winter.
Mijn gedachten waren onverdeeld en helder, mijn stem werd rustig en ik voelde me ongelooflijk ontspannen. Net of ik terug was van een heel lange vakantie. Dit terwijl ik een hectische baan heb en het er vaak allesbehalve ontspannen aan toe gaat.
Niets irriteerde me, ik voelde alle mensen om me heen als broeders en zusters allemaal op weg naar een doel: het licht.

Toen bedacht ik me; waarom voel ik me zo? Ik heb me jarenlang niet zo 'heel' gevoeld, zo compleet, zo 'af'. en ik bedacht dat ik deze ochtend met mijn man een gesprek had waarin hij zei: "Je kunt gewoon op God vertrouwen." Dat is alles.

Natuurlijk was dit niet nieuw voor me want dat doe ik ook. Maar blijkbaar moest ik het nu nog, of opnieuw, volledig ervaren. Weer als een kind worden. Ik heb hier geen moeite voor gedaan, heb verder ook niet meer na ons gesprek stilgestaan, maar tijdens deze dag gebeurde het gewoon. Ik kwam in de genade van God. Niet als gedachte, niet als gebed, niet als idee. Ik ervoer het alsof ik van de ene naar de andere dimensie ging, misschien wel een stukje hemel op aarde ervoer. Een kind was van de allerhoogste.

Terwijl ik dit stukje schrijf voel ik me ongelooflijk dankbaar. Want genade is alles wat we nodig hebben en die genade is echt genoeg.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post80

Pinksteren!

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, May 16, 2016 10:25:16

Pinksteren is voor mij het meest bijzondere christelijke ‘feest’, die dagen wordt in herinnering gebracht dat Jezus bij het weggaan van zijn discipelen, de heilige Geest, belooft. Deze geest wordt kort daarna ‘uitgestort’ over een grote groep mensen en allen profeteren ze in ‘tongen’, en ze spreken in talen die ze normaal niet zouden spreken. Ze worden ‘begeesterd’ en spraken over het evangelie. Er gaat een enorme kracht vanuit. Dit stuk kan je nalezen in het boek Handelingen (NT).

De heilige Geest is de kracht van God die ons in staat stelt te zien en te doen wat we moeten doen. Die ons de ogen opent en waardoor we tot geloof komen.
De heilige Geest kan ook verschillende vormen aannemen: als een duif daalde hij neer op Jezus na zijn doop, als teken dat zijn geestelijk werk toen begon. Hij werd toen ‘de zoon’ van God.

De Geest kan zich ook voordoen als een wind, een fluisterende stem, een engel en natuurlijk inspireert de heilige Geest mensen, zodat ze zelf een belangrijke boodschapper worden. De heilige Geest is ook niet afhankelijk van een geloofssysteem of traditie, 'Hij' is er.

Hij leidt ons op het juiste pad. Eigenlijk kan een mens niet zonder de heilige Geest. Je kunt gedoopt zijn, naar nog niet de heilige Geest hebben ontvangen. Het kan ook zijn dat het allebei samenvalt. Maar het is niet vanzelfsprekend. Je mag dan ook bidden dat je de heilige Geest mag ontvangen.

Jezus waarschuwt dat we hem misschien wel kunnen beledigen, maar de heilige Geest niet. Dit zal niet vergeven worden. Hiermee wordt wel duidelijk hoe belangrijk deze kracht is en hoe heilig. Deze kracht beledigen, betekent eigenlijk dat je de waarheid geweld aandoet. We kunnen de heilige Geest 'bedroeven' door wat we doen en zeggen, waardoor hij ons (tijdelijk) verlaat.

Ik zelf heb de heilige Geest vaak mogen ervaren. Het is op die momenten dat je je ‘gestuurd’ voelt, je gaat langs bij iemand die er op dat moment helemaal doorheen zit. Na je bezoek, lijkt de wereld weer wat lichter, is er weer hoop. De heilige Geest wordt dan ook de ‘Trooster’ genoemd, hij troost ons op momenten dat we het hard nodig hebben. Bij verdriet is de heilige Geest vaak voor mij het antwoord geweest. Maar ook bij beslissingen of keuzes, kon ik weleens ervaren dat niet ik maar een zachte ‘kracht’ buiten mij, me omvatte en leidde.
Ook tijdens het bidden vraag ik weleens of de heilige Geest mijn gebed wil leiden, zodat ik in ieder geval niet verval in mijn eigen ‘riedeltje’ maar mijn gebed geleid wordt. Het gaat dan vanzelf, het is geïnspireerd.

Ook mogen we de handen opleggen als we de heilige Geest vertrouwen. Iemand die genezing behoeft kan die ontvangen. Je mag dan je handen opleggen en bidden dat deze persoon genezen mag worden. Als God het wil, gebeurt dit ook. Uiteraard vraagt dit ook overgave en geloof van de persoon voor wie je bidt En als het niet gebeurt, dan is de kracht en vertroosting van deze handeling al heel groot. Een oprecht gebed keert nooit ‘leeg’ terug, wordt altijd verhoord. Alleen wij bepalen niet hoe.

Ook het ‘wegsturen’ van kwade geesten of machten kan door de kracht van de heilige Geest, dat is een kwestie van groot vertrouwen en natuurlijk staat er niet achter iedere boom of struik een ‘demon’. Sommige mensen kunnen er een behoorlijke show van maken … De Geest geeft vanzelf in of er speciaal gebed vereist is om bepaalde negatieve krachten uit ons leven te weren. En hoe vaak zijn wij zelf niet die negatieve kracht … het vraagt veel inzicht en nuchterheid hoe hiermee om te gaan.

Helaas zie je in veel kerken dat de heilige Geest maar een marginale plek heeft. Er zijn zelfs kerken die beweren dat het ‘toen’ gold, die bijzondere uitstorting en dat we het nu maar moeten doen met de Bijbel. Uiteraard is dit heel kortzichtig en sluit je daarmee de deur naar het hemelrijk. Gelukkig zijn er Pinkster - en charismatische gemeenten die de Heilige geest wel bewust uitnodigen en zonder voorbehoud bidden in tongen, de handen opleggen, boze machten wegsturen en profeteren. Het geloof ‘leeft’. Er is actie en inspiratie.

Toch kan je lezen in 1 Korintiërs: 13 dat de liefde het belangrijkst is van alles wat de Geest ons (in)geeft. We kunnen door geloof bergen verzetten maar zonder de liefde zal alles wat we doen, uiteindelijk leeg zijn. Er zijn ons dus veel sleutels in handen gegeven, maar zonder de liefde, blijft de deur op slot.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post79

Als de meester er niet meer is ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, April 10, 2016 12:05:29
Het is al weer even geleden toen Jezus hier op aarde rondliep; ruim tweeduizend jaar.

In die millennia is er veel gebeurd; Jezus stierf aan het kruis, daarmee de weg vrij makend naar God. Wie in hem gelooft, mag een nieuw leven beginnen en 'staat' op als een nieuwe schepping. De eerste christenen waaierden uit van Jeruzalem naar uiteindelijk alle uithoeken van de wereld.

Na de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem 70 A.C., werd het christendom steeds meer 'los gezongen' van het Jodendom. Waren de eerste christenen nog Joods, in de eeuwen daarna zou deze godsdienst steeds meer het Westen beïnvloeden en de joodse wortels min of meer negeren. Ook het Jodendom heeft Jezus in het algemeen nooit erkend als messias, hooguit als rabbi.

De rooms-katholieke kerk begon rond 1066 met haar afschuwelijke kruistochten, vervolgingen en het uitroeien van 'ketters' onder wie de Katharen die vreedzaam in Frankrijk leefden. Ook de joden zijn eeuwenlang vervolgd en uitgestoten als de vermeende moordenaars van Jezus. Ook 'scheurde' deze kerk in een Oosterse en Westerse kerk.

De kerk begon steeds meer het geloof te organiseren. Er ontstond een hiërarchie en een organisatiestructuur die steeds meer gebaseerd leek te zijn op kennis macht en niet zo zeer op hoop, geloof en liefde en de woorden van Jezus. Jezus de verkondiger werd Jezus de verkondigde. Met de Reformatie werd het protestantisme geboren. En er zijn honderden scheuringen en splitsingen gekomen in het christendom allemaal met een eigen label en kerk. De richting die nog steeds het snelst groeit, is de evangelische en charismatische richting.

Hoe ver staan we nu? Als we de laatste berichten moeten geloven, loopt de kerk leeg, hebben mensen minder vertrouwen in God en is de spiritualiteit in het algemeen, aan het afnemen. Mensen 'geloven' het wel. Het ik-tijdperk is op zijn hoogtepunt maar vormt tegelijk een dieptepunt. Als God de deur uit wordt gedaan dan beïnvloedt dit van alles; de medemenselijkheid, het omzien naar elkaar, het delen met elkaar. De meeste vrijwilligers komen uit de kerk, als die het 'opgeven' dan zal ook hierin een teruggang te zien zijn.

Wat opvalt in alle onderzoeken is dat mensen, de onderzoekers de kerk nog steeds inherent zien aan het geloven in God. Dat is veel te kort door de bocht. De kerk is een verlengde van dat geloof. De eerste christenen kwamen samen in huisgroepen. De joodse christenen bleven wel naar de Tempel gaan of naar de synagoge, maar het samenkomen rond hun geloof in Jezus, had in hun huizen plaats, net als de gezamenlijke maaltijden. De 'oerkerk' was dus eenvoudig en kleinschalig. En het is de vraag of de 'volkskerk' ooit de wil van God echt zichtbaar heeft gemaakt. De kerk is geen voetbalclub of een vereniging. Het is een plaats van bezinning en aanbidding. Van oprecht zoeken naar God van de individuele mens die zijn leven 'aanbiedt' aan God. Zich verbindt met het hogere in - en buiten zichzelf - en daardoor 'mensch' wordt.
Heel wordt.

Er wordt ook gezegd dat de kerk de aansluiting niet meer heeft met de 'moderne' mens maar je kunt het ook omdraaien; is de moderne mens nog wel bereid om te luisteren/te gehoorzamen aan God? Zich te bekeren ... ook deze woorden verstommen steeds meer in de kerk. Woorden als zonde, genade, bekering, hemel en hel willen mensen liever niet meer horen ... Terwijl Jezus hier zeker over sprak. Zijn liefde is groot maar hij laat mensen ook de keerzijde zien van hun eigen keuzes en dat die niet vrijblijvend zijn.

Jezus roept mensen op tot bekering maar tegelijk waarschuwt hij dat velen geroepen zijn maar weinig uitverkoren. Het geloof, en zoals de eerste christenen zo mooi werden genoemd: Volgers van de Weg, is iets wat nooit te maken kan hebben met 'consumptie' of een 'quick fix' het is een weg in verbondenheid met God maar ook gewoon de handjes uit de mouwen steken en doen wat je moet doen. En als je mazzel hebt, dan vind je een kerk waar je een glimp opvangt van die glans en genade van God. Maar de kerk is hiervoor geen voorwaarde, God laat zich overal vinden.  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post78
« PreviousNext »