Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Vervolgde christenen

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, May 13, 2017 20:06:23
Een paar dagen geleden sprak ik een goede vriendin, haar man was bezig om een zendingsreis te gaan maken naar een van de landen in de wereld waar de vervolging van christenen heftig en gevaarlijk is. Een land waar je kop eraf gaat omdat je christen bent. Vooral als je een tot christus bekeerde moslim bent.

Ik keek haar aan en vroeg me hard op af wat de zin was van zijn missie. Waarom naar een ver land gaan om het geloof te verbreiden terwijl we in Nederland in, geestelijk opzicht, behoorlijk de weg aan het kwijt raken zijn. Bovendien: in Nederland kan je praten over je geloof, je mag evangeliseren, je mag kerken bezoeken er is geen verdrukking. Er is wel veel minder tolerantie ten aanzien van christenen maar dat is niet iets nieuws, dat is een tendens die zich al een aantal jaren aan het aftekenen is. Nederland seculariseert en dat betekent kort gezegd; doe vooral wat je denkt dat goed voor jezelf is en val een ander niet lastig, maar omdat we ook de vrijheid van meningsuiting kennen, mag je de ander wel beledigen, in een hoek zetten, belachelijk maken of marginaliseren. Dat gebeurt met christenen maar ook met andere minderheden zoals homo's of mensen die anders denken dan mainstream, internet is een dankbaar podium voor lafaards die in het dagelijks leven hun mond niet opendoen maar wel los gaan op allerlei obscure sites. Om moslims loopt men met een grote boog heen omdat men is afgeschrikt door de terreur van IS. Terwijl het met Nederlandse moslims gelukkig nog niet zo'n vaart loopt, die genieten van hun vrijheden in het westen. Waarom zouden ze terug willen naar een land waar ze niet die vrijheden kennen? Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, helaas nemen die toe.

Maar terug naar mijn vriendin. Ik dacht aan mensen die in moslimlanden tot geloof komen en vervolgens keihard vervolgd worden. Het boek I am N (Uitgeverij Jongbloed) gaat daar op in. Verhalen over bekeerde (moslim) christenen in landen waar je leven niet zeker is, worden hierin verteld. Menig bekeerd moslim bekoopt zijn of haar bekering met een afschuwelijke marteldood, familie volgt of men zit jarenlang in gevangenschap. Een christen zal in een moslimland redelijk met rust gelaten worden (dit geldt overigens niet meer voor gebieden waar IS de dienst uitmaakt), al worden sommige rechten wel ontzegd, maar een bekeerde moslim wacht meestal vervolging en de dood omdat je je niet mag bekeren tot een andere godsdienst.

Die lieve mensen die in al hun onschuld Jezus aannemen en er dan misschien niet eens van kunnen 'genieten' van de vrijheid die ze in zijn liefde hebben ervaren, de bevrijding van een juk waar ze misschien onder geleefd hebben. Die mensen die in hun onwetendheid Jezus belijden op een manier die de agressor in de kaart speelt, en maakt dat ze geen kans hebben ... Het is een grote tragedie. Zowel voor de bekeerling als zijn vervolger, want allebei lijden. De een omdat hij Jezus beleed en de ander omdat hij zonodig het zwaard moest trekken. Dit betekent overigens niet dat vervolgde christenen 'zielig' doen, veel mensen dragen hun kruis en accepteren alle mogelijke gevolgen. Hun liefde voor Jezus, sterkt ze. Maar de prijs is groot: sommige families worden uitgemoord of ondergaan ander ondenkbaar groot leed.

Begrijp me niet verkeerd: Jezus verloochenen tegenover een derde is niet de bedoeling, hier waarschuwt Jezus ook voor. Een voorbeeld: ik sta bij de koffie automaat en kom in gesprek met een collega. Die collega vraagt waarom ik een kruisje draag. Als ik zeg: 'gewoon mode', dan loochen ik Jezus. Als ik aangeef: 'omdat ik van Jezus houd, hem volg'. Dan loochen ik hem niet maar getuig ik vrijuit van mijn geloof. Dat wil niet zeggen dat ik dan meteen die collega moet 'overtuigen'. Die collega komt er misschien zelf ooit achter dat hij zich prettig voelt als hij denkt aan de woorden van Jezus, dat hij zich goed voelt als hij bidt. Als deze collega dan besluit Jezus te volgen, dan is dat een proces wat zich heeft voltrokken in deze mens en misschien was de aanzet wel het gesprek met mij.
Nog een voorbeeld: Als ik op mijn werk vrijuit praat over Jezus en ik krijg daardoor niet een bepaalde promotie, dan is dat ook een aspect wat ik moet accepteren. Maar dit heeft niets met fanatisme te maken of omdat ik mijn punt wilde maken. Dit zegt niets over mij of mijn weg met Jezus maar alles over mensen die besluiten dat ik iets niet krijg vanwege mijn band met Jezus. In het beste geval praat ik vrij weinig over Jezus maar zullen mijn daden getuigen van de liefde en waarheid die ik door hem bewust ben geworden en een verschil maken in mijn leven en dat van anderen. Dat is genoeg.

Terug naar de moslimlanden en de zending. Is er een manier om mensen -in dit geval moslims- in aanraking te brengen met Jezus, zonder dat ze christen hoeven te worden? Ja! Moslims kennen Jezus door de Koran, hij wordt erkent als profeet. Als een moslim dan ook leert en ervaart dat Jezus de liefde van God heeft laten zien, dan zal dit een aanvulling, een belangrijke verrijking zijn van zijn geloof. Het zal misschien een deur openen die hij of zij nog niet kende, maar hij of zij hoeft dan niet zijn eigen geloof meteen af te zweren. Het erkennen van Jezus als liefdesprofeet, kan een moslim al enorm verrijken. Misschien een heel ander beeld geven op zijn ervaring van de liefde van God. Met andere woorden: de moslim wordt rijker in zijn geloof, er komt een verdieping. Als hij of zij alsnog besluit om christen te worden, dan is dit niet omdat dit een keuze was maar omdat dit voor die persoon onvermijdelijk was.

Waarom is dit belangrijk? Om onnodige en bloedige vervolgingen tegen te gaan maar ook om het conflict in de wereld niet aan te wakkeren. Jezus waarschuwt voor vervolging, zeker, dat deed hij ten aanzien van zijn 'inner circle' de eerste apostelen. Die stuk voor stuk - op Johannes na - zijn vermoord. Ook na hen, zijn er honderden, duizenden mensen vervolgd. Vaak door onwetendheid en haat. Jezus waarschuwt dan ook nadrukkelijk om geen "parels voor de zwijnen te gooien" om te voorkomen dat een gelovige de vervolging zoekt of op zichzelf afroept. Als iemand dan toch vervolgd wordt, dan is het niet omdat die persoon zo nodig een punt moest maken maar omdat zijn vervolger het niet kon laten.

In het evangelie staat dat men volgelingen van Jezus zal herkennen aan de onderlinge liefde en die liefde kan een magneet zijn voor mensen, waardoor ze misschien de liefde gaan ontdekken van God. Daar hoeven christenen helemaal geen moeite voor te doen, behalve dan zichzelf te zijn en dat is (hopelijk) liefdevol. Dat is de aantrekkingskracht, het niet van deze wereld zijn maar wel betrokken zijn bij de wereld. Ook worden christenen door Jezus opgeroepen te bidden voor vijanden zodat die vijanden, de liefde van God mogen ervaren.

Natuurlijk hoeft zending niet alleen maar negatief te zijn. Er zijn goede dingen gedaan (scholing, ziekenhuizen, behuizing, werk), al dan niet met een 'dubbele agenda' van 'zieltjes winnen' en zodra dit laatste het geval wordt, dan wordt geloof iets politieks. Jouw club en mijn club, jouw geloof en mijn geloof. En dat is gevaarlijk, want religie, in de positieve zin van het woord, heeft niets te maken met politiek maar alles met innerlijke verdieping en verrijking. Natuurlijk zijn er veel mensen tot geloof gekomen in zendingsgebieden omdat ze voor het eerst een diepe liefde en acceptatie voelden, dat is heel mooi maar het wordt afschuwelijk als bekering inherent wordt aan vervolging op moorddadige en misdadige wijze. Dat soort martelaarschap heeft iets weerzinwekkends.

Ik hoop van harte dat mensen die zeggen te geloven in Jezus, zich gaan bezinnen op zending en wat voor onnodig leed en verdriet dit teweeg kan brengen door afschuwelijke en vooral onnodige vervolgingen. Mensen in gevaarlijke zendingsgebieden, die net tot bekering zijn gekomen, zouden moeten worden toegerust om wijs met hun nieuw verworven 'schat' om te gaan, en dus niet als een soort kanonnenvlees te gaan fungeren omdat ze in hun enthousiasme of fanatisme, de verkeerde mensen alle reden geven om ze af te slachten. Dit kan niet zijn wat Jezus van ons verwacht want hij staat voor liefde en waarheid voor ieder mens en tot iedere naaste. En liefde ken geen kleur, geen afkomst, geen voorkeur, geen dubbele agenda. Zij getuigt van zichzelf en ontwapent.








  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post95

Jehova's getuigen

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, April 23, 2017 17:26:51
Wie kent ze niet? De Jehova's getuigen. Mensen die, in tweetallen, de straat op gingen/gaan, aanbellen en vragen of ze een gesprek met je mogen hebben. Dit ging een aantal decennia terug gepaard met de bekende 'voet tussen de deur' waardoor ze niet erg geliefd waren.
Eenmaal binnen hebben ze mooi geïllustreerde lectuur bij zich over het paradijs, de nieuwe wereld, en Jehova (Jehova getuigen gebruiken niet de naam 'God' maar hanteren het met klinkers aangevulde, joodse tetragrammaton (de godsnaam) JHWH wat de naam Jehova vormt).

Jehova's vormen een sekte. Ze zijn christelijk maar hebben een heel eigen uitleg van de Bijbel, ze hebben geen relatie met gevestigde kerken zoals de Katholieke kerk of de vele protestantse kerken. Als je een gesprek hebt met de Jehova's, dan merk je al snel dat ze alles binnen de Bijbel willen verklaren. Er is geen ruimte om buiten die kaders te denken, alles moet in de Schrift terug te vinden zijn. Op die manier is de Bijbel geen leidraad meer maar wordt de Bijbel een handleiding waar alles wat zich in het leven voltrekt, op een of andere manier terug te vinden moet zijn of te verklaren. Alles wat daarbuiten valt, wordt min of meer afgewezen. Dit kan leiden tot oeverloze haarkloverijen. En dat kan behoorlijk benauwend worden.

Jehova's zijn gesloten naar de buitenwereld. Iedereen is welkom, maar ze treden niet prominent in de openbaarheid. Als je de organisatie verlaat, sta je alleen, iedereen van de organisatie moet jou dan negeren, dit heeft de nodige ex-getuigen behoorlijk getraumatiseerd. Opeens is al je opgebouwde krediet na jarenlange trouwe dienst (Jehova's investeren vaak veel tijd in de organisatie) weg, er kan niet eens een bedankje vanaf. Er zijn wereldwijd zo'n 8 miljoen getuigen.

Rusland heeft deze organisatie nu verboden en alle bezittingen van de organisatie worden meteen even geconfisqueerd. Ze zou 'staatsvijand' zijn en een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. De Russisch-Orthodoxe kerk ziet de Jehova's liever gaan dan komen. Het is algemeen bekend dat deze kerk nauw verbonden is met de staat. Poetin zal dus geen last hebben van de Orthodoxe kerk maar meent dit wel te hebben van de 175.000 Jehova's die Rusland kent.

Wat maakt Jehova's zo 'bedreigend'?
* Jehova's vieren geen verjaardagen want dit is niet Bijbels, ook vieren ze geen kerst want dit heeft zijn oorsprong in een heidens feest.
* Ze geloven niet in de heilige drie-eenheid
*Jehova's wijzen oorlog en geweld af en zijn ook dienstweigeraars
* Jehova's stemmen niet, want zij geloven niet in politiek, wel in een theocratie (een door Gods wetten bestuurd land)
* In Rusland maar ook in andere landen zullen Jehova's dan ook niet meedoen aan feestdagen die militaristische overwinningen vieren.
* Jehova's laten - zo nodig - hun familie los als ze tot bekering zijn gekomen.

Deze uitgangspunten vormen een sterk onderdeel van de Jehova's en ze hebben hiermee ook niet helemaal ongelijk. Mainstream christenen liggen niet echt meer wakker van oorlogen (al was Jezus een pacifist. Jaren geleden weigerden veel christenen om in dienst te gaan maar tegenwoordig lijkt militarisme bijna geen discussiepunt meer. Gelukkig zijn er weer steeds meer geluiden te horen binnen de kerk die pacifistisch zijn van aard). Veel kerken laten zich in met politiek (ook iets wat Jezus niet deed). En de nodige kerken promoten het gezin als hoeksteen van de samenleving terwijl Jezus dat niet deed -natuurlijk is een stabiel gezin de beste plek om op te groeien en in de tijd van Jezus was een traditioneel gezin, gangbaar-, maar hij riep op om je familie desnoods los te laten als zij jouw weg met hem, in de weg staan. Om die reden kan ik best waardering voor Jehova's opbrengen, ze laten zien dat bepaalde christelijke waarden nog steeds actueel zijn voor iedereen die zegt in Jezus te geloven en hem te volgen. En blijkbaar is dit zo confronterend, dat de Russische beer zich roert ...



http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/04/rusland-verbiedt-extremistische-jehovas-getuigen-495736/

  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post94

Profeet

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, April 12, 2017 19:13:35
De gemiddelde Nederlander heeft over het algemeen een heel globaal beeld van moslims. Je hebt de, meestal, gematigde moslims die in de jaren '60 -'70 in grote getale naar Nederland kwamen en hier zo goed als het kon integreerden.
Dan heb je de 'irritante' moslims, de bontkraagjes die vooral in groepjes woonwijken in hun greep houden, in het nieuws komen bij straatroof of vechtpartijen.
En dan de moslims in het Midden-Oosten die vaak geassocieerd worden met terreur, vluchtelingen, onderdrukking van vrouwen of hun conflict met Israël.

Wat veel mensen niet weten, is dat moslims Jezus erkennen als profeet. Hij staat bekend als profeet van vrede en liefde maar de visie van moslims op hem, is anders dan die van christenen. Toch is het feit dat moslims Jezus erkennen als 'liefdes' profeet, ronduit positief te noemen. Het opent deuren tot dialoog.

Wat de nodige mensen ook niet weten, is dat niet alleen een 'kaaskop' zich weleens bekeert tot de islam, maar dat de nodige moslims, christen worden. Alleen al in Indonesië zijn er tussen 1960 en 2010, 10 miljoen moslims tot geloof gekomen in Jezus.

Waarom is dit niet algemeen bekend? Er is in de media niet zo veel interesse voor dit soort nieuws maar het is ook een van de best bewaarde 'geheimen' binnen de moslimcultuur.

Je bekeren tot een andere godsdienst, wordt in het algemeen beschouwd als een schande en in sommige moslimlanden gaat je kop eraf als je dit doet. Er zijn dus veel 'undercover' christenen onder moslims, die uit angst ervoor kiezen om niet vrijuit over hun geloof te praten maar erover te zwijgen. Gelukkig zijn er ook ex-moslims die openhartig schrijven over hun bekering en hoe dit vaak op wonderlijke wijze verloopt. Vaak door een droom of visioen van Jezus en heel vaak zonder dat hier bewust voor is gebeden. Dit gebeurt dagelijks en wereldwijd. Dit soort boeken, biedt een openhartig en eerlijk inkijkje in het leven van mensen en hun culturele achtergrond en hoe de liefdevolle aanraking van Jezus, hun leven volledig veranderde.

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/03/steeds-meer-moslims-bekeren-zich-tot-het-christendom-478958/



  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post93

De universele mens

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, February 19, 2017 11:46:52

De komende periode staat weer in het teken van verkiezingen. De grote en kleine partijen buitelen over elkaar heen om de gunst van de kiezer te winnen. Er wordt niet geschuwd om te manipuleren, te verdraaien en met modder te gooien om vervolgens toch weer bij elkaar te kruipen om een ‘coalitie’ te vormen.

Politiek hoort niet bij een mensen die zich religieus noemen. Sommige mensen vinden ‘religieus’ geen fijn woord, maar religie heeft niet meer en niet minder als betekenis dat je verbonden bent met het Hogere, met God.

Jezus was een religieus mens, hij was geen politiek mens. Toch zie je dat mensen die zich nu ‘christen’ noemen, zich inlaten met politiek en alle uitwassen die daarbij horen zoals oorlog en nationalisme. Deze mensen, en dat zijn er veel, vertrouwen niet alleen op de liefde en waarheid maar denken dat een partijprogramma, de wereld gaat veranderen. Ze zijn vergeten dat ze wel in de wereld zijn maar niet van deze wereld.

De wereld verandert niet door onderscheid te maken tussen nationaliteiten, door dieren uit te buiten, oorlog te voeren, religieus fanatiek te zijn.

De wereld verandert door te erkennen dat een universeel mens, een mens is die ondanks zijn achtergrond, niet geïdentificeerd is met die achtergrond. Niet met zijn land, niet met zijn familie, niet met zijn godsdienst, niet met zijn politiek. Wat betekent dat je met een open en onbevooroordeelde blik naar alles kunt kijken en niet alleen het kwaad bij een ander ziet, maar ook bij jezelf en dat je het goede niet alleen bij jouw familie, godsdienst of land ziet maar ook bij een andere familie, godsdienst of land.

Een universeel mens dient de liefde en zoekt de waarheid en kan ook het licht zien schijnen bij zijn naaste waar die ook woont en waar die ook vandaan komt. En dat kan de wereld veranderen.



  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post92

Triest

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, December 28, 2016 19:19:03

Er zijn dit jaar grote popiconen heengegaan. Mensen die echt goede muziek hebben gemaakt. Natuurlijk kan je over smaak twisten en sommige gelovigen zullen zeggen dat wereldse muziek niet zonder meer goed is. Het is niet totaal gewijd aan God. Maar dat neemt niet weg dat muziek gewoon een stempel op je leven drukt. Een geheugenspoor in je leven trekt.

Wie denkt er bij bepaalde liedjes niet terug aan de eerste liefde, een vakantie in de zon, een pijnlijk afscheid of een onvergetelijke dag?

Muziek raakt je, brengt je in beweging, kan je meeslepen en gevoelens tot uitdrukking brengen die je niet zo 1,2,3 kunt benoemen. En er is zo veel mooie muziek in zo veel verschillende stijlen.

Terug naar de popiconen die stierven. Afgezien van het feit dat een sterfgeval altijd veel verdriet meebrengt, komt bij het sterven van een bekend persoon ook een lawine van speculaties en roddels op gang. Helaas blijkt dat het spreekwoord ‘waar rook is, is vuur’, in die gevallen regelmatig wordt bevestigd.

Menig icoon valt van zijn sokkel door verhalen over drank, drugs of andere verslavingen. Het zorgvuldig opgebouwde imago wat tijdens het leven ook wel aan erosie onderhevig was maar toch weer werd opgepoetst, wordt stelselmatig onderuitgehaald.

Wil dit zeggen dat de muziek die mensen hebben gemaakt dan opeens niet meer mooi is of niet meer goed of dat die mensen helemaal niet deugden? Dat niet maar het wordt, voor mij, nooit meer onbevangen er is een bijsmaak bij gekomen, er ligt een grauwsluier overheen.

De dood van Jezus, die ook voor velen een soort ‘superstar’ is, was ook niet romantisch. Hij werd verguisd, aangeklaagd, bespuwd, bespot en op de meest vernederende manier, als een misdadiger, gekruisigd. Zijn 'imago' werd in een keer vernietigd en hangend aan het kruis, bleven mensen hem vernederen. Wat zijn dood echter teweegbracht, kon niemand voorzien maar was wel door hem voorzegt: deze tempel (zijn lichaam) zal na drie dagen weer verrijzen en zo is het, volgens ooggetuigen, gebeurd. Hij is gestorven door onze zonden maar heeft ons ,op dat moment, ook verlost van onze zonden (voor wie dit wil aannemen) en dat is een mooi en hoopvol vervolg op een verhaal wat zo wanhopig leek te eindigen.







  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post91

Licht

OverdenkingenPosted by Chandra Wed, December 28, 2016 19:05:49

De afgelopen dagen stonden in het teken van Kerst. Ik vind het bijzondere dagen, er lijkt een rust te vallen over de wereld. Althans zo ervaar ik dat in mijn omgeving. Als de boodschappen zijn gedaan en iedereen heeft zijn cadeaus ingepakt en onder de boom gelegd, dan wordt het stil.

Het lijkt alsof de stilte de aankondiging is van het licht dat ieder jaar opnieuw aangekondigd wordt; de geboorte van Jezus. Na de donkere dagen, breekt het licht weer door en kan niemand om het kind in de kribbe heen. Natuurlijk heb je genoeg mensen ‘die er niets mee hebben’ maar dat neemt niet weg dat de belofte van Kerst, nog steeds aanwezig is.

Het licht, dat Jezus in de wereld bracht of waar hij de wereld opnieuw bewust van maakte, zijn wijzelf. Als we ons scharen om het baby’tje in de kribbe, dan is het weerloos en onschuldig en dat maakt onszelf ook weer kwetsbaar en onschuldig want wie kan weerstand bieden aan de liefde en onschuld van een kind? Het herinnert ons eraan dat we altijd kunnen kiezen voor de liefde en vrede. Niet alleen met Kerst maar iedere keer opnieuw als we voor de uitdagingen van het leven staan.

Dat maakt Kerst een bijzonder feest want waar het licht doorbreekt, moet de duisternis wijken.



  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post90

Redder, verlosser, vriend

OverdenkingenPosted by Chandra Sat, December 17, 2016 10:39:22

Over Jezus zijn de meningen al eeuwen verdeeld: sommige mensen zien hem als een wijze Rabbi (leraar) die in de Oudheid rondtrok in Palestina (nu Israël) en zijn wijsheid deelde met de mensen die op zijn pad kwamen, de wonderen en genezingen die hij daarbij deed, zien mensen soms als ‘metaforisch’, niet als een echt feit. Dat Jezus gekruisigd is, wordt afgedaan als ‘zoveel mensen die het bestaande gezag (de Romeinen) een strobreed in de weg legden, werden gekruisigd’ …

Dan heb je de Jezus aanhangers die de Bijbel van ‘kaft-tot-kaft- letterlijk nemen. Ze geloven in de bijvoorbeeld in de letterlijke schepping, het verhaal van Adam en Eva is echt zo gebeurd. Het is niet een verhaal om uit te leggen hoe de mens van God afdwaalde, maar het heeft echt zo plaatsgevonden - overigens heeft het ook geen zin om de ‘letterlijkheid’ te betwisten want het gaat erom, wat wil dit verhaal ons vertellen ….? - .

Deze mensen brengen ook geen scheiding aan in het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Ze zien niet dat het NT het boek is waar ze zich op mogen richten als gelovigen in Jezus maar blijven het OT hiermee vermengen, waardoor er verwarrende situaties ontstaan. Voorbeeld: Jezus zegt: ’Bid voor je vijanden.’ In het OT staan teksten waarin duidelijk wordt gemaakt dat die juist vernietigd moeten worden – deze teksten moet je natuurlijk wel begrijpen in hun tijd en context en niet meer ‘overnemen’ naar het heden -. Toch wordt dat volop gedaan. Waardoor christenen doen aan politiek en oorlog. Zaken die je niet terug ziet bij Jezus en zijn leer.

Dan heb je mensen die Jezus alleen maar zien als een grote broer die zegt dat ‘alles goed komt’. Deze Jezus is ontdaan van al zijn felheid en confrontatie. Hij mag de gekruisigde zijn die is opgestaan maar zijn leer, zoals de Bergrede, is op de achtergrond geraakt. Jezus is op die manier ‘onschadelijk’, je mag op zijn schoot zitten, maar hij zal je niet een spiegel voorhouden … Hij mag je troosten maar niet vermanen …

Dan heb je mensen die de Bijbel zien als ‘literatuur’, de Bijbel is een boek met ‘mooie verhalen’ die je ook vooral zo moet lezen. De historiciteit wordt bijna geheel in twijfel getrokken door deze mensen. Het zijn de intellectuelen die het niet meer ‘sexy’ vinden om kinderlijk te geloven, maar wel nog hun brood verdienen aan het geloof. Het zijn dominees die publiekelijk verklaren de Bijbel niet echt serieus te nemen, het geloof in God te betwijfelen en nog wel ongehinderd op de kansel staan. Richt dit soort lui hiermee geen schade aan? Ze vertegenwoordigen zichzelf en leiden, volgens mij, hun kudde naar de afgrond want van bekering, verlossing, hemel en hel, willen ze niets meer weten. Want dit is ‘uit de tijd’.

Als we kijken naar het werk van Jezus (NT), dan komt daar een heel ander beeld naar voren. Hij riep op tot ‘bekering’-het afkeren van je oude, vaak dorre, leven- en verkondigde dat het Koninkrijk van God nabij is. Waar staat het Koninkrijk van God voor? Voor bekering, verlossing (vergeving door God) Liefde en vriendschap. Niemand wordt buitengesloten, iedereen is uitgenodigd maar je moet wel die stap zetten … het afleggen van jezelf, het sterven aan jezelf … om een nieuw en heel mens te worden. Zo leefde hij zelf tot aan het kruis en de opstanding. Mensen die naar zijn woorden luisteren en handelen noemt hij ‘vrienden’, hij verwacht dat die vrienden in staat zijn tot hetzelfde of zelfs meer dan hij heeft voorgeleefd. Kortom: Jezus verwacht veel van ons maar vertrouwt er ook op dat we dit met Gods steun, kunnen. Zo is de cirkel rond: Jezus als redder, verlosser en vriend.





  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post89

Jesus called ...

OverdenkingenPosted by Chandra Thu, November 17, 2016 06:38:53


  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post88

Oude mensen

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 17, 2016 18:02:28

Er is de nodige consternatie ontstaan over een wetsvoorstel waar dit 'horror' kabinet haast mee lijkt te maken: levensmoede ouderen moeten eruit kunnen stappen, een soort euthanasie op bestelling.

Ik ben geen politiek dier mede om de simpele reden dat Jezus dit ook niet was en zijn volgelingen ook aanspoort om ‘het koninkrijk van God te zoeken’ dat is niet een regering of politieke partij. Wat overigens niet wil zeggen dat gelovigen niet verantwoordelijk zijn voor de wereld. Maar dit hoeft niet georganiseerd te worden, dat doe je gewoon daar waar je bent. Heeft iemand honger? Geef ‘m te eten, geen kleding? Geef ‘m een jas. Aandacht nodig? Maak een praatje met die buurman of vrouw. Heel praktisch, herkenbaar en dichtbij huis.

Een christen die zich verliest in de politiek, heeft het niet begrepen. Overigens heb ik niets tegen een behoorlijk, landelijk bestuur uiteraard is dit nodig. Maar moet het op deze mannetjes makende en onwaardige manier? Bestuurders hoor je zo min mogelijk te zien, die moeten gewoon hun werk op de achtergrond doen, wel transparant natuurlijk.

Maar dan de ouderen die eruit mogen stappen. Gewoon omdat ze geen zin meer hebben, eenzaam zijn, zich overbodig of niet gezien voelen. Dat is heel pijnlijk. Het lijkt erop of ‘oud worden’ in deze tijd niet meer mag. Het wordt gedemoniseerd en gemarginaliseerd. In veel culturen worden de ouderen op handen gedragen. Er is respect voor de levensjaren die al dan niet gepaard zijn gegaan met wijsheid. Mensen mogen op hun oude dag genieten van wat er nog is en terugkijken op wat was, vaak worden ouderen nog in huis genomen door hun kinderen als daar ruimte voor is. Sommige oude mensen werken nog tot op hoge leeftijd en er zijn de nodige hoogbejaarde ouderen die alsnog afstuderen of een wezenlijke bijdrage leveren op maatschappelijk gebied.

Oude mensen hebben vaak tijd en geduld voor de mensen om hen heen, vaak heb ik me zeer welkom en geliefd gevoeld bij mijn opa en oma omdat ze altijd de tijd voor me namen. Hun huisje was altijd een oase van rust, dat is van onschatbare waarde voor me geweest.

Oude mensen hoeven zich niet meer zo nodig te bewijzen, maar hebben wel wat te geven: levenservaring, kennis. En als mensen, door een ernstige ziekte gehinderd, die niet meer kunnen delen, dan is het zaak om iemand waardig te laten sterven en dit niet onnodig te bespoedigen. Mensen moeten ook in het reine komen met zichzelf, de naaste en het leven. Dat vraagt tijd en helaas wachten veel mensen daarmee tot het einde, dus nog een reden om iemand de ruimte te gunnen in vrede te sterven.

De andere kant van ‘’dood op bestelling” is dat kwaadwillige familieleden de oudere kunnen gaan manipuleren waardoor iemand ‘om er maar vanaf te wezen’ er eerder uitstapt. Al dan niet met achterlating van een erfenis.

Mensen hoeven lichamelijk niet onnodig te lijden, daarvoor zijn genoeg middelen maar dat is iets anders dan het leven - ook om die reden - in eigen handen te nemen.
God geeft en God neemt en die gedachte op zich, is al geruststellend en heeft niets te maken met de ‘maakbare’ samenleving waarin we nu leven, maar met de natuurlijke loop van de dingen zoals ze horen te gaan en al eeuwen gaan.



  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post87

Martin Luther King Jr.

OverdenkingenPosted by Chandra Mon, October 03, 2016 19:03:13
Momenteel lees ik de biografie van Martin Luther King (15 januari 1929 - 4 april 1968), de dominee uit Amerika die in de jaren '50 en '60 grote impact had met zijn geweldloze en vredelievende beweging die zich verzette tegen de segregatiewetten in het Zuiden van Amerika.

Uiteindelijk zijn deze wetten afgeschaft en konden ook donkere mensen o.a. stemmen. De speech van M.L. King: 'I have a dream' is een van de meest legendarische ooit gesproken.

M.L. King was niet alleen een intelligent mens maar ook een man van God. Wat hield dit in? Hij vertrouwde op God, legde zijn leven in handen van God en had boven alles lief, ook zijn vijanden. Nergens komt zijn geloof over als 'vroom' of gemaakt. Nee, deze man is door de praktijk van het leven, gepokt en gemazeld, dicht naar God gegroeid.

Bij elke stap die zijn beweging vooruit ging, ontmoetten ze veel tegenstand. Er werden bomaanslagen op ze gepleegd, de Klu Klux Klan wilde mensen blijven lynchen ... veel blanken zagen het totaal niet zitten dat ze naast een zwarte in de bus of in een restaurant zouden moeten zitten ... Toch riep M.L. King niet op om te haten maar om lief te hebben, ook wees hij erop dat er blanken waren die totaal niet blij waren met de segregatiewetten en die de strijd tegen deze onrechtvaardigheid steunden. Hij besefte ook dat veel blanken ook gebukt gaan onder problemen als uitbuiting of armoede.

M.L. King liet zich inspireren door een andere man die zich inzette voor de vrede: Mahatma Gandhi, ook deze man koos ervoor om zonder geweld zich te verzetten tegen de overheersers die zijn land, India en volk uitbuitten. En met succes.

Zouden deze mannen herinnerd zijn als ze hadden gehaat, naar de wapens hadden gegrepen? Waarschijnlijk niet op deze manier en het is de vraag wat ze uiteindelijk bereikt zouden hebben. Er was ten tijde van M.L. King een andere beweging The Black Panthers, die ook streden voor de rechten van zwarten, maar zij schuwden het geweld niet. En hun impact is dan ook niet zo groot geweest als de Civil Rights Movement van Martin Luther King.

Zoals veel grote en vredelievende wereldveranderaars, is M.L. King vermoord, hij werd 39 maar zijn nalatenschap was toen al legendarisch.



  • Comments(0)//www.jezusredt.nl/#post86
« PreviousNext »