Jezusliefde.nl

Jezusliefde.nl

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'


Als de meester er niet meer is ...

OverdenkingenPosted by Chandra Sun, April 10, 2016 12:05:29
Het is al weer even geleden toen Jezus hier op aarde rondliep; ruim tweeduizend jaar.

In die millennia is er veel gebeurd; Jezus stierf aan het kruis, daarmee de weg vrij makend naar God. Wie in hem gelooft, mag een nieuw leven beginnen en 'staat' op als een nieuwe schepping. De eerste christenen waaierden uit van Jeruzalem naar uiteindelijk alle uithoeken van de wereld.

Na de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem 70 A.C., werd het christendom steeds meer 'los gezongen' van het Jodendom. Waren de eerste christenen nog Joods, in de eeuwen daarna zou deze godsdienst steeds meer het Westen beïnvloeden en de joodse wortels min of meer negeren. Ook het Jodendom heeft Jezus in het algemeen nooit erkend als messias, hooguit als rabbi.

De rooms-katholieke kerk begon rond 1066 met haar afschuwelijke kruistochten, vervolgingen en het uitroeien van 'ketters' onder wie de Katharen die vreedzaam in Frankrijk leefden. Ook de joden zijn eeuwenlang vervolgd en uitgestoten als de vermeende moordenaars van Jezus. Ook 'scheurde' deze kerk in een Oosterse en Westerse kerk.

De kerk begon steeds meer het geloof te organiseren. Er ontstond een hiërarchie en een organisatiestructuur die steeds meer gebaseerd leek te zijn op kennis macht en niet zo zeer op hoop, geloof en liefde en de woorden van Jezus. Jezus de verkondiger werd Jezus de verkondigde. Met de Reformatie werd het protestantisme geboren. En er zijn honderden scheuringen en splitsingen gekomen in het christendom allemaal met een eigen label en kerk. De richting die nog steeds het snelst groeit, is de evangelische en charismatische richting.

Hoe ver staan we nu? Als we de laatste berichten moeten geloven, loopt de kerk leeg, hebben mensen minder vertrouwen in God en is de spiritualiteit in het algemeen, aan het afnemen. Mensen 'geloven' het wel. Het ik-tijdperk is op zijn hoogtepunt maar vormt tegelijk een dieptepunt. Als God de deur uit wordt gedaan dan beïnvloedt dit van alles; de medemenselijkheid, het omzien naar elkaar, het delen met elkaar. De meeste vrijwilligers komen uit de kerk, als die het 'opgeven' dan zal ook hierin een teruggang te zien zijn.

Wat opvalt in alle onderzoeken is dat mensen, de onderzoekers de kerk nog steeds inherent zien aan het geloven in God. Dat is veel te kort door de bocht. De kerk is een verlengde van dat geloof. De eerste christenen kwamen samen in huisgroepen. De joodse christenen bleven wel naar de Tempel gaan of naar de synagoge, maar het samenkomen rond hun geloof in Jezus, had in hun huizen plaats, net als de gezamenlijke maaltijden. De 'oerkerk' was dus eenvoudig en kleinschalig. En het is de vraag of de 'volkskerk' ooit de wil van God echt zichtbaar heeft gemaakt. De kerk is geen voetbalclub of een vereniging. Het is een plaats van bezinning en aanbidding. Van oprecht zoeken naar God van de individuele mens die zijn leven 'aanbiedt' aan God. Zich verbindt met het hogere in - en buiten zichzelf - en daardoor 'mensch' wordt.
Heel wordt.

Er wordt ook gezegd dat de kerk de aansluiting niet meer heeft met de 'moderne' mens maar je kunt het ook omdraaien; is de moderne mens nog wel bereid om te luisteren/te gehoorzamen aan God? Zich te bekeren ... ook deze woorden verstommen steeds meer in de kerk. Woorden als zonde, genade, bekering, hemel en hel willen mensen liever niet meer horen ... Terwijl Jezus hier zeker over sprak. Zijn liefde is groot maar hij laat mensen ook de keerzijde zien van hun eigen keuzes en dat die niet vrijblijvend zijn.

Jezus roept mensen op tot bekering maar tegelijk waarschuwt hij dat velen geroepen zijn maar weinig uitverkoren. Het geloof, en zoals de eerste christenen zo mooi werden genoemd: Volgers van de Weg, is iets wat nooit te maken kan hebben met 'consumptie' of een 'quick fix' het is een weg in verbondenheid met God maar ook gewoon de handjes uit de mouwen steken en doen wat je moet doen. En als je mazzel hebt, dan vind je een kerk waar je een glimp opvangt van die glans en genade van God. Maar de kerk is hiervoor geen voorwaarde, God laat zich overal vinden.  • Comments(0)